Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Circulaciķ de Fluids en Sediments

Codi de l'assignatura: 561784

Curs acadčmic: 2010-2011

Coordinaciķ: Angelo Camerlenghi

Departament: Facultat de Cičncies de la Terra

crčdits: 2,5

 

 

Professorat

 

Angelo Camerlenghi (angelo.camerlenghi@icrea.es)

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

20

 

-  Teoria

 

20

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

22.5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana entendre bé l’anglès.


Altres recomanacions

Es recomana haver cursat:

Mòdul 4. Geologia marina avançada
Assignatures:
— Paleoceanografia i Elements d’Estratigrafia
— Evolució Geològica dels Oceans

Mòdul 10. Geofísica marina
Assignatures:
— Recursos Energètics i Minerals Marins
— Riscos Geològics i Geotècnia Submarina

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Entendre l’origen i la composició dels fluids (líquids i gasos) inclosos en els sediments marins, les causes i les modalitats de la seva migració i els processos de transformació química induïts per ells. El curs proporciona coneixements per entendre la importància dels fluids per als recursos econòmics, el medi ambient i els riscos associats a catàstrofes naturals.

 

 

Blocs temātics

 

1. Circulaciķ de fluids en sediments

1.1. Estructura física dels sediments marins (porositat, permeabilitat)

1.2. Origen i composició de líquids i gasos

1.3. Moviments de fluids: modalitats i causes

1.4. Transformació química induïda per fluids (diagènesi)

1.5. Mètodes de detecció de moviments de fluids i diagènesi

1.6. Importància mediambiental, econòmica i social

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Per a l’avaluació final de l’assignatura, es té en compte la capacitat de l’alumnat per discutir a les classes i participar-hi, la nota que hagi obtingut en el treball tutorat i la nota de l’examen final.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Berner, R.A., 1980. Early diagenesis a theoretical approach. Princeton series in geochemistry, Princeton University Press, 241 pp.

Bohrmann, G. and Torres, M.E., 2006. Gas Hydrates in Marine Sediments. In H.D. Schulz and M. Zabel (Eds.), Marine Geochemistry, Springer, 481-512 pp.

Dimitrov, L.I., 2003. Mud volcanoes—a significant source of atmospheric methane. Geo-Marine Letters, 23, 155-161 pp.

Henriet, J.-P. and Mienert, J. (Eds.), 1998. Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 137, 338 pp.

Hovland, M. and Judd, A.G., 1898. Seabed pockmarks and seepages: impact on geology, biology, and the marine environment. Graham & Trotman, 239 pp.

Kenneth, J.P., 1982. Marine Geology. Prentice Hall, 813 pp.

Kopf, A., 2002. Significance of mud volcanism. Reviews of Geophysics, 40, 1-51 pp.

Magara, K., 1984. Compaction and fluid migration: practical petroleum geology. Elsevier Scientific, 319 pp.

Milkov, A.V., 2000. Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and associated gas hydrates. Marine Geology, 167, 29-42 pp.

Schulz H.D. and Zabel M. (Eds.), 2006. Marine Geochemistry, Springer Verlag NY, 2. Ed., 574 pp.

Teichert, B.M.A, Torres, M.E., Bohrmann, G., and Eisenhauer, A. 2005. Fluid sources, fluid pathways and diagenetic reactions across an accretionary prism revealed by Sr and B geochemistry. Earth and Planetary Science Letters. 239(1/2), 106-121.

Torres, M.E., Barry, J.P., Hubbard, D.A. and Suess, E., 2001. Reconstructing the history of fluid flow at cold seep sites from Ba/ Ca ratios in vesicomyid clam shells. Limnology and Oceanography. 46(7), 1701-1708.

Van Rensebergen, P., Hills, P., Maltman A.J., and Morley C.K. (Eds.), 2003. Subsurface Sediment Mobilization. Geol. Soc. London Spec. Publ., 216, 522 pp.

Wefer, G., Billet, D., Hebbeln, D., Jorgensen, B.B., Schlüter, M. and van Weering, T.C.E., (Eds.) 2003. Ocean margin systems. Springer, Berlin, 495 pp.