Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques Geofísiques

Codi de l'assignatura: 561830

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: BEN DE MOL

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 5

 

 

Professorat

 

Dr. Ben de Mol (urgeles@icm.csic.es)
Dr. Roger Urgeles (urgeles@icm.csic.es)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

48

 

-  Teoria

 

48

Treball tutelat/dirigit

27

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Mòdul 4. Geologia marina avançada (assignatura Elements Estructurals i Evolució Geològica dels Oceans).
Mòdul 5. Oceanografia física (assignatura Instrumentació en Oceanografia Física).
Mòdul 10. Geofísica marina.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les tècniques geofísiques principals utilitzades per explorar el fons i el subsòl oceànics: principis teòrics, aplicacions i alguns casos pràctics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tècniques geofísiques

1.1. Principis i limitacions de l’exploració geofísica al mar. Organització d’una campanya de geofísica al mar

1.2. Posicionament de les observacions fetes al mar

1.3. L’exploració sísmica al mar: fonaments teòrics. Esforç-deformació, ones sísmiques, ones i rajos, reflexió i refracció, fonts sísmiques

1.4. Acústica subaquàtica. Conceptes, l’equació del sonar, factors que controlen la propagació del so a l’aigua

1.5. Interacció del so amb el fons marí: reflexió, refracció i retrodifusió

1.6. Cartografia submarina. La sonda batimètrica de monofeix, la sonda batimètrica de multifeix, el sonar d’escombrada lateral, el LIDAR, principis i aplicacions, interpretació de les dades

1.7. Sísmica de reflexió marina. Alta resolució, monocanal, multicanal, 3D, principis i aplicacions, processament i correcció de dades, anàlisi d’atributs i aplicació de les xarxes neuronals, cartografia del subsòl a partir de dades de sísmica de reflexió, interpretació estratigràfica i estructural

1.8. Diagrafies de pou. Introducció a la perforació oceànica, diagrafies de resistivitat, diagrafies radiomètriques, la diagrafia sònica i el perfil sísmic vertical, el sismograma sintètic, integració de les diagrafies de pou amb les diagrafies de testimoni i les dades sísmiques, interpretació de les diagrafies i utilitats principals

1.9. Sísmica de refracció marina. Principis i aplicacions, interpretació

1.10. El camp gravitatori marí. Teoria bàsica, mesura, anomalies gravimètriques, reducció, correccions i interpretació

1.11. El camp magnètic de la Terra al mar. Teoria bàsica, anomalies, instruments de mesura, reducció, interpretació i aplicacions

1.12. Investigació del fons marí fent servir mètodes elèctrics

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

L’avaluació es basa en els elements següents:
— Examen.
— Treball de fi de curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

M. Bacon, R. Simm, T. Redshaw 3-D Seismic Interpretation, Cambridge University Press (October 20, 2003), ISBN-13: 978-0521792035

Philip Kearey, Michael Brooks,Ian Hill. Introduction to Geophysical Exploration, Blackwell Science; 3 edition (May 2002), ISBN-13: 978-0632049295

W. M. Telford, L. P. Geldart, R. E. Sheriff. Applied Geophysics, Cambridge University Press; 2 edition (September 2, 2003), ISBN-13: 978-0521339384

Philippe Blondel, B. J. Murton, John Wiley & Sons. Handbook of Seafloor Sonar Imagery (May 1997), ISBN-13: 978-0471962175

James P. Kennett. Marine Geology, Prentice Hall (November 1, 1981), ISBN-13: 978-0135569368

E. J. W. Jones, Wiley Marine Geophysics, (February 1, 2001), ISBN-13: 978-0471986942

Revista

Computers & Geosciences

Earth and Planetary Science Letters

Geo-Marine Letters

Geotectonics

IEEE Journal of Oceanic Engineering

Journal of the Acoustical Society of America

Journal of Applied Geophysics

Journal of Geophysical Research

Marine Geology

Marine Geophysical Researches

Ocean Engineering

Sea Technology

Tectonophysics