Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Riscos Geològics i Geotècnia Submarina

Codi de l'assignatura: 561835

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Roger Urgeles Esclasans

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 2,5

 

 

Professorat

 

Dr. Roger Urgeles (urgeles@icm.csic.es)
Dr. Galderic Lastras (glastras@ub.edu)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Recomanacions

 

Mòdul 4. Geologia marina avançada.
Mòdul 11. Enginyeria costanera (assignatures Transport de Sediments i Evolució Costanera; Seminari Avançat en Enginyeria Costanera).

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir una visió general introductòria de quins són els processos sedimentaris i tectònics dels quals resulten els riscos geològics principals en el medi marí i la franja litoral.
— Conèixer les característiques dels materials implicats en el perill geològic, les eines disponibles per estudiar-los i les possibles estratègies de mitigació del risc.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Riscos geològics i geotècnia submarina

1.1. Perill, vulnerabilitat i risc

1.2. Els geoperills associats al medi marí, naturals i antròpics

1.3. Gestió del perill en medis marins i costaners

1.4. Risc geològic i estructura terrestre: roques, estructures de les roques (porositat, foliació, falles), estructura interna de la Terra, tectònica de plaques i d’altres cicles terrestres

1.5. Tipus i característiques dels sediments marins

1.6. Vulcanisme: tipus, perills associats i mitigació

1.7. Sismicitat: origen, tipus, detecció i mesura, efectes i mitigació

1.8. Propietats físiques dels sediments marins: propietats intrínseques, fluids en sediments marins, esforç efectiu, resistència a la cisalla, teoria de la consolidació, tècniques de mesura

1.9. Investigació del subsòl marí: mètodes d’investigació i mostreig

1.10. Esllavissaments en el medi subaquàtic: característiques i ambients principals

1.11. Anàlisi de l’estabilitat d’un talús submarí: factors desencadenants, factors precondicionants, mapes de potencial

1.12. Tsunamis: mecanismes generadors, característiques, paleotsunamis i registres històrics, mitigació

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es basa en els elements següents:
— Examen.
— Treball de fi de curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

A. Maltman, The Geological Deformation of Sediments,Springer; 1 edition (December 31, 1899), ISBN-13: 978-0412405907

Darwin V. Ellis, Julian M. Singer, Well Logging for Earth Scientists,Springer; 2 edition (July 2007), ISBN-13: 978-1402037382

G. McCall, D. Laming, S. Scott, Geohazards: Natural and Man-Made Springer; 1 edition (May 14, 1992), ISBN-13: 978-0412439308

George V. Chilingar, P. Ppaull Vorabutr, Drilling and Drilling Fluids (Developments in Petroleum Science), Elsevier (January 1981), ISBN-13: 978-0444418678

James P. Kennett, Marine Geology,Prentice Hall (November 1, 1981), ISBN-13: 978-0135569368

Leon Reiter, Earthquake Hazard Analysis,Columbia University Press (April 15, 1991), ISBN-13: 978-0231065344

R.F. Craig, Taylor & Francis, Craig's Soil Mechanics, 7 edition (April 8, 2004), ISBN-13: 978-0415327039

Steven L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering Prentice Hall; 1 edition (December 28, 1995), ISBN-13: 978-0133749434

T. William Lambe, Robert V. Whitman, Wiley, Soil Mechanics (Wiley Series in Geotechnical Engineering) 1 edition (January 1, 1969), ISBN-13: 978-0471511922

Revista

Canadian Geotechnical Journal

Computers and Geotechnics

Earth and Planetary Science Letters

Geofluids

Geo-Marine Letters

Geotechnique

Journal of Earthquake Engineering

Journal of Geophysical Research

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

Journal of Volcanology and Geothermal Research

Marine Geology

Marine Geophysical Researches

Marine Georesources & Geotechnology

Natural Hazards

Tectonics

Tectonophysics