Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes de Gestiķ Automatitzada I

Codi de l'assignatura: 360059

Curs acadčmic: 2011-2012

Coordinaciķ: Ernest Abadal Falgueras

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentaciķ i Comunicaciķ Audiovisual

crčdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teōrico-Prāctica

Presencial

 

22.5

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

5

 

-  Prāctiques d'ordinadors

Presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver superat l’assignatura Disseny de Sistemes de Recuperació.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Comprendre els conceptes i els processos relacionats amb els sistemes de gestió automatitzada.

 

Identificar els requisits principals de la gestió automatitzada d’un servei d’informació.

 

Distingir les funcionalitats dels diferents sistemes de gestió automatitzada (SIGB, SGDA, CMS, gestors de repositoris digitals) i conèixer els programes principals que hi ha al mercat.

 

Referits a actituds, valors i normes

Intervenir en la formulació dels requisits per a la selecció i l’adquisició d’un sistema de gestió automatitzada.

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ: aspectes generals

1.1. Tipologia i característiques dels sistemes de gestió automatitzada en informació i documentació

1.2. Fases de la informatització d’un sistema d’informació: anàlisi, disseny, selecció, implantació i revisió

1.3. Principis per a la selecció i l’avaluació de sistemes automatitzats

2. Sistemes de gestiķ de continguts (CMS)

2.1. Tipologia, estructura i característiques bàsiques

2.2. Anàlisi del mercat

2.3. Creació de portals web per a unitats d’informació

2.4. Perspectives

3. Sistemes d'automatitzaciķ de biblioteques (SIGB)

3.1. Els SIGB i la biblioteca automatitzada

3.2. Estructura i característiques bàsiques. Automatització de processos (selecció i adquisició, catalogació, circulació, difusió, etc.)

3.3. Gestió de la biblioteca digital

3.4. Anàlisi del mercat

3.5. Situació a Catalunya i a Espanya

3.6. Perspectives

4. Sistemes de gestiķ documental i d'arxiu

4.1. Estructura i característiques bàsiques. Automatització de processos (descripció, transferències, eliminació, consulta, gestió del dipòsit, etc.)

4.2. Anàlisi del mercat

4.3. Gestió de documents digitals

4.4. Situació a Catalunya i a Espanya

4.5. Perspectives

5. Sistemes de gestiķ de repositoris i altres colˇleccions digitals

5.1. Relació entre col·lecció digital i repositori

5.2. Estructura i característiques bàsiques

5.3. Anàlisi del mercat

5.4. Situació a Catalunya i a Espanya

5.5. Perspectives

6. Sistemes d'indexaciķ (motors de cerca)

6.1. Estructura i característiques bàsiques

6.2. Anàlisi del mercat

6.3. Aplicacions en informació i documentació

6.4. Perspectives

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les pràctiques a l’aula d’informàtica són un dels elements essencials de l’assignatura i consisteixen en la utilització, a nivell d’usuari avançat, de quatre programes informàtics, un per a cada una de les tipologies de programes analitzats. A banda, es duen a terme una sèrie de xerrades professionals de distribuïdors de programari, per ampliar el ventall de programes, aprofundir en l’ús i donar una sèrie d’eines per afrontar amb èxit un procés de selecció de programari.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Tant en la primera com en la segona convocatòries, l’avaluació continuada consisteix a fer treballs pràctics sobre els quatre tipus de programes informàtics analitzats (40 %), diversos comentaris de text (10 %) i un examen final (50 %). És necessari aprovar la part pràctica i l’examen per superar l’assignatura.

 

Avaluaciķ única

L’avaluació única és idèntica per a les dues convocatòries, i consisteix en un examen final (70 %) i en una memòria de les pràctiques amb els quatre tipus de programes informàtics analitzats (30 %). És necessari aprovar les dues parts (examen i memòria de pràctiques) per superar l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Abadal, Ernest; Codina, Lluís. Bases de datos documentales: características, funciones y método. Madrid: Síntesis, D.L. 2005. 220 p. (Biblioteconomía y Documentación). ISBN 8497562631.

Catāleg UB  Enllaç

Bolan, Kimberly. Technology made simple: an improvement guide for small and medium libraries. Chicago: American Library Association, 2007. IX, 213 p. ISBN 9780838909201.

Catāleg UB  Enllaç

Cohn, John M.; Kelsey, Ann L.; Fiels, Keith Michael [et al.]. Planning for integrated systems and technologies: a how-to-do-it manual for librarians. 2nd ed., rev. London: Facet, 2002. XXI, 201 p. ISBN 1856044319.

Catāleg UB  Enllaç

Consell Internacional d’Arxius. Comité sur les technologies de l’information. Planification des technologies de l’information dans les archives. 2e éd. Paris: International Council on Archives, 2000. 20 p.

Catāleg UB  Enllaç

Kochtanek, Thomas R. Library Information Systems: from library automation to distributed information access solutions. Westport: Libraries Unlimited, 2002. 287 p. (Library and Information Science Text Series). ISBN 1563089661.

Catāleg UB  Enllaç

Maisonneuve, Marc. Logiciels portails pour bibliothèques et centres de documentation: l’offre d’outils de recherche fédérée et de gestion de contenu. Paris: ADBS, cop. 2007. 215 p. ISBN 9782843650918.

Catāleg UB  Enllaç

Matthews, Joseph R. Technology planning: preparing and updating a library technology plan. Westport (Conn.): Libraries Unlimited, cop. 2004. XVI, 141 p. ISBN 1591581907.

Catāleg UB  Enllaç

Tramullas, Jesús (coord). Drupal para bibliotecas y archivos. Zaragoza: Fund. Zaragoza Ciudad del Conocimiento, 2010. <http://eprints.rclis.org/18130/1/drupalbibcompleto.pdf>. [Consulta: 23 d’agost 2011].

Disponible en línia  Enllaç

White, Martin S. The content management handbook. London: Facet, 2005. XIX, 149 p. ISBN 1856045331.

Catāleg UB  Enllaç

Article

Breeding, Marshall. “Automation Marketplace 2010: new models, core systems”. Library Journal, 2010, April, 1. <http://www.libraryjournal.com/article/CA6723662.html>.

Disponible en línia  Enllaç