Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructura i Canvi Social

Codi de l'assignatura: 561711

Curs acadŔmic: 2012-2013

Coordinaciˇ: Maria Trinidad Bretones Esteban

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

CrŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

(Hores presencials (exposicions dels temes per part dels professors i participaciˇ de l'alumnat) i hores de tutories individuals i de grup.)

45

 

-  Teoria

 

12

 

-  TeoricoprÓctica

 

12

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

 

9

 

-  Seminari

 

12

Treball tutelat/dirigit

(Treballs escrits: recensions de documents.)

38

Aprenentatge aut˛nom

(Treballs finals de sÝntesi.)

42

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura és densa i extensa. Consta de dues parts, complementàries, ben diferenciades. Primer, els elements de teoria i metodologia en què participa tot el grup. Després, durant la segona meitat del curs aproximadament, els casos empírics i històrics de canvi social de relleu de l’era contemporània; aquí, cada persona hi participa directament només quan s’arriba al cas empíric de canvi social a l’interior del qual s’ha situat la petita exploració empírica seleccionada per l’estudiant. La primera meitat és més exigent i el ritme més viu. El conjunt, però, és raonablement senzill i accessible. Es recomana agafar el ritme del curs des de la primera sessió efectiva.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Capacitat de comprensió de l’estàtica i la dinàmica social, i inserció d’aquesta perspectiva en l’àmbit agregat (macrosocial).

— Capacitat de diferenciar els diversos tipus d’estructura social característics de la societat moderna i també els diversos tipus de transformacions.
— Capacitat de fer investigació macrosocial comparada: indagar empíricament en casos reals d’estàtica i de dinàmica social.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Revisar els fonaments de la teoria sociològica disponible sobre l’estructura i el canvi socials. S’examinen alguns dels principals models teòrics d’abast general que permeten entendre, en paraules de Sigfrid Nadel, «com funciona una societat», la seva estàtica (estructuració) i la seva dinàmica (canvi).

— Conèixer la teoria social recent sobre l’estructura i el canvi socials: els desenvolupaments contemporanis de la teoria macrosocial. En aquest punt es revisen els avenços principals, amb un èmfasi especial sobre estudis recents que han centrat l’impuls contemporani d’aquesta especialitat.
— Conèixer els enfocaments metodològics per a l’estudi de l’estructura i el canvi socials.
— Aprofundir en la investigació recent i actual en l’estructura i el canvi social. L’estudi del canvi macrosocial no pot basar-se en casos experimentals, de manera que els avenços pel que fa al coneixement del fenomen estan estretament vinculats a l’observació dels casos empírics que, per dir-ho així, proporciona la història. S’examinen els principals laboratoris de la dinàmica social contemporània.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La teoria general heretada sobre l'estructura i el canvi socials

1.1. Teoria de l’estructura social

1.2. Teoria del canvi social i del canvi de les societats

1.3. La evolució humana i genealogia del món contemporani

2. Metodologia per a l'anÓlisi macrosocial

2.1. Les formes d’investigació i anàlisi en sociologia

2.2. Metodologia per a l’anàlisi macrosocial

3. Processos socials emergents i lÝnies de investigaciˇ recent

3.1. Mesura i condicions de les formas de desigualtat contemporània

3.2. La societat civil global i els processos de opinió pública global

3.3. Els sistemes poliàrquics: processos de consolidació i de crisis

4. Exploraciˇ del casos empÝrics seleccionats per l'anÓlisi

4.1. Moviments migratoris i condicions de desigualtat comparada entre païssos

4.2. Mesura de la desigualtat social i comparació entre països

4.3. Activisme i mobilització socials "transnacional": Des del 15 M fins al Occupy

4.4. Comparació entre processos de transició democràtica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El temps disponible es distribueix aproximadament en tres terços. El primer consisteix en la presentació sistemàtica, per part del professorat, dels avenços de la investigació actual i dels casos empírics de canvi macrosocial seleccionats (el material del programa). El segon, en el tractament aprofundit de cadascun d’aquests casos empírics (que porten a terme el professorat i l’alumnat, interactivament). El tercer, en la presentació per part de l’alumnat de lectures i avenços (treball guiat) relatius al cas empíric seleccionat com a marc del treball individual.

L’assistència és obligada i és un component imprescindible de l’avaluació.
El treball total que ha de dur a terme cada estudiant és:
— Fer la recensió de lectures obligatòries comunes (equivalents a una extensió aproximada total de dos llibres d’extensió breu o moderada).
— Participar en el comentari col·lectiu d’aquestes lectures obligatòries, a l’aula.
— Presentar al grup els avenços en el treball individual final i una lectura adient de suport.
— Lliurar el treball escrit individual al final (una exploració empírica d’unes 10-15 pàgines d’un fenomen particular i restringit a un dels casos de canvi social contemporani que s’ofereixen en la segona part del programa).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura té una docència presencial. Quatre absències no justificades anul·len el curs. I admet dues formes d’avaluació: l’avaluació continuada (AC) i l’avaluació única (AU). El curs està pensat per a una metodologia d’AC; l’estudiant que triï l’AU ho ha de sol·licitar per escrit al professorat abans de l’11 de març de 2012.

Avaluació continuada
Pel que fa l’avaluació continuada, és el resultat de:
— L’assistència i les intervencions de cada estudiant a l’aula (es valora al voltant d’un 20 % de la nota).
— La presentació oral de les lectures assignades (es valora al voltant d’un 20 % de la nota).
— Els treballs escrits de les lectures obligatòries comunes (al voltant d’un 20 % de la nota)
— El treball escrit final, que és una petita investigació o exploració empírica d’un dels casos que s’ofereixen en el programa, a la segona part (es valora al voltant d’un 40 % de la nota).
El treball de síntesi final (una exploració empírica) és obligatori que es faci des del marc de coneixement d’aquesta assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica


L’estudiant que hagi sol·licitat l’avaluació única (AU) —i se l’hi hagi acceptat ha de triar entre dues formes d’avaluació:

a) Presentar un treball escrit final que sigui una investigació completa d’un tema particular dins l’oferta de casos de la segona part del programa. El treball és guiat i ha de fer-se mitjançant tutories amb el professorat. Extensió aproximada: 50 pàgines. S’ha de fer un ús generós dels materials manejats a l’assignatura.
b) Un examen final que, com és habitual, cobreix les lectures obligatòries (comunes i específiques) i el que s’ha exposat a classe.
Data límit de sol·licitud de l’avaluació única (AU): 15 DE MARÇ DE 2013.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Llibre

S.F. NADEL, Teoría de la estructura social, Guadarrama, Madrid, 1966.  Enlla├ž

Kyriakos KONTOPOULOS, The logics of social structure, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.  Enlla├ž

Anthony GIDDENS, La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración, Amorrortu, Buenos Aires, 1995.  Enlla├ž

Charles TILLY, Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, Alianza Ed., Madrid, 1991.  Enlla├ž

Ernest GELLNER, El arado, la espada y el libro: la estructura de la historia humana, Península, Barcelona, 1994.  Enlla├ž

Gerhard LENSKI, Ecological-evolutionary theory: principles and applications, Paradigm, Boulder, 2005.  Enlla├ž

Krishan KUMAR, From post-industrial to post-modern society: new theories of the contemporary world, Blackwell, Cambridge (Mass.), 1995.  Enlla├ž

Ralf Dahrendorf, The modern social conflict: the politics of liberty,Completely rev. 2nd ed. New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, cop. 2008.  Enlla├ž

Charles TILLY, Las revoluciones europeas, 1492-1992, Crítica, Barcelona, 1995.  Enlla├ž

Ralf DAHRENDORF, El recomienzo de la historia: de la caída del Muro a la Guerra de Irak, Katz, Buenos Aires, 2006.  Enlla├ž

Richard SAKWA, Postcomunismo, Hacer, Barcelona, 2004.  Enlla├ž

Claus OFFE, Las nuevas democracias: transición política y renovación institucional en los países postcomunistas, Hacer, Barcelona,, 2004.  Enlla├ž

Richard SENNETT, La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 2000.  Enlla├ž

Immanuel WALLERSTEIN, Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos, Akal, Madrid, 2005.  Enlla├ž

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB