Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: RomÓnic i G˛tic: l'Art dels Segles XII i XIII

Codi de l'assignatura: 360106

Curs acadŔmic: 2015-2016

Coordinaciˇ: Maria Teresa Vicens Soler

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

48

 

(Classes magistrals. Desenvolupament del programa a l’aula.)

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

 

(Visita a un edifici romÓnic i g˛tic.)

 

-  Seminari

Presencial

 

6

 

(Comentari i discussiˇ de textos i/o imatges a l’aula.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana que l’alumnat que es matriculi en aquesta assignatura hagi cursat prèviament Del Primer Art Medieval al Romànic (Segles VI-XI).


Altres recomanacions


És altament recomanable que l’alumnat tingui coneixements suficients d’anglès o de francès per poder accedir a una part important de la bibliografia recomanada.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colĚlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte com˙ / capacitat de colĚlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG7 - Capacitat de lectura de l'entorn.

   -

CE2 - Obtenir una visiˇ diacr˛nica general i regional de la hist˛ria de l'art que permeti de situar els processos artÝstics universals principals.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements• Conèixer específicament les fonts, les tendències i els artistes, així com les obres més importants i representatives del període.
• Conèixer i utilitzar de manera rigorosa i ajustada el llenguatge específic i la terminologia adequada en les manifestacions del període.
 

 

Referits a habilitats, destreses


• Poder arribar a descriure i analitzar les obres d’art romàniques i gòtiques, així com interpretar el llenguatge de les seves formes i apreciar-ne els valors estètics.
•  Poder aplicar una metodologia científica a l’hora de cercar i interpretar les fonts i els documents per a la història de l’art del període.
•  Entrar en contacte directe amb les obres artístiques del període a través de visites a museus o monuments.
 

 

Referits a actituds, valors i normes


• Mostrar sensibilitat i receptivitat davant la varietat i la riquesa artística del període.
• Mantenir una actitud participativa en les activitats que es puguin organitzar.
• Adquirir consciència crítica i autocrítica.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. QŘestions introduct˛ries. RomÓnic, cister i g˛tic. Historiografia i perioditzaciˇ. El context social, religiˇs i cultural. La reactivaciˇ del comerš i de la vida urbana. Monestirs i catedrals

2. El mˇn del romÓnic (1): arquitectura i escultura monumental. RomÓnic i romÓnics

3. El mˇn del romÓnic (2): pintura, imatgeria, ilĚlustraciˇ de manuscrits i arts del metall

4. L’art cistercenc. Les fundacions monÓstiques. Arquitectura i ilĚlustraciˇ de manuscrits

5. El naixement del g˛tic a l’╬le-de-France. Saint-Denis i les primeres catedrals

6. Estudi arquitect˛nic de la nova catedral i del seu complement escult˛ric

7. Del g˛tic clÓssic al g˛tic radiant. Difusiˇ i adaptaciˇ del nou model a la resta de territoris europeus. Arquitectura i escultura

8. La renovaciˇ de les arts del color. Vidrieres i ilĚlustraciˇ de manuscrits

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia d’ensenyament inclou les activitats següents:

• Classes magistrals.
• Sortida de camp.
• Seminaris.
• Treball dirigit.
• Treball autònom.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Segons la normativa vigent, l’avaluació de les assignatures de grau és continuada. Aquesta avaluació es fa a partir de tres mostres: dues proves escrites (40 % cadascuna) i un treball indicat pel professor (20 %).

 

Avaluaciˇ ˙nica


Si un alumne no es pot acollir a l’avaluació continuada pot sol·licitar l’avaluació única. Ho ha de fer per escrit abans del 31 d’octubre mitjançant l’imprès de sol·licitud que trobarà al web de la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen final (80 %) i el lliurament del treball indicat pel professor (20 %).
 
 
Reavaluació
 
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.
 
La reavaluació al curs 2015-2016 té lloc els mesos de març per a les assignatures del primer semestre i juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre.
 
La reavaluació segueix el mateix model que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

-AVRIL, F.; BARRAL, X.; GABORIT-CHOPIN, D. Le monde roman. Les temps des croissades (1060-1220). París: Gallimard, 1982 (L’Univers des Formes).
  Enlla├ž

AVRIL, F.; BARRAL, X.; GABORIT-CHOPIN, D. Les royaumes d’occident. Le monde roman (1060-1220). París: Gallimard, 1983 (L’Univers des Formes).
  Enlla├ž

-CONANT, K.,T. Arquitectura carolingia y románica. Madrid: Cátedra, 1987.
  Enlla├ž

DODWELL, C.R. Artes pictóricas en Occidente, 800-1200. Madrid: Cátedra, 1995 (Manuales Arte Cátedra).
  Enlla├ž

DURLIAT, M. El arte románico. Madrid: Akal, 1992 (París, 1982).
  Enlla├ž

-LASKO, P. Arte sacro, 800-1200. Madrid: Cátedra, 1999 (1972).
  Enlla├ž

-YARZA, J. Arte y arquitectura en España, 500-1200. Madrid: Cátedra, 1990 (6a. ed.)
  Enlla├ž

DIMIER, A.: L’art cistercien, 2 vols, París : Zodiaque, 1962 i 1971

  Enlla├ž

KINDER, Terryl Nancy: Architecture of silence: Cistercian abbeys of France,  New York: Harry N. Abrams, 2000.
  Enlla├ž

AZCÁRATE, José Maria: Arte gótico en España, , Madrid: Manuales de Arte Cátedra, 1990.
  Enlla├ž

DUBY, G.: La época de las catedrales. Arte y sociedad, 980-1420, Madrid: Cátedra, (1967) 2002.
  Enlla├ž

ERLANDE-BRANDENBURG, A.: El arte gótico, Madrid: Akal, (1983) 1993.
  Enlla├ž

MARTINDALE, A.: El arte gótico, Barcelona, Destino, (1967) 2002.
  Enlla├ž

SAUERLANDER, Williban.: Le monde gothique: Le siècle des cathédrales 1140-1260 (L’Univers des Formes), París, Gallimard, 1989.
  Enlla├ž

BONY, Jean: French Gothic Architecture of the 12th and 13th centuries, Berkeley. Los Ángeles & London, University of California Press, 1983.
  Enlla├ž

ERLANDE-BRANDERBURG, Alain : La catedral, Arte y Estética 33, Madrid: Akal, [1989] 1993.
  Enlla├ž

WILLIAMSON, P.: Escultura gótica 1140-1300, Madrid, Cátedra, (1987) 1997.
 
  Enlla├ž

DUPONT, J., GNUDI, J.: La peinture gothique, Ginebra: Skira, (1954) 1979.
  Enlla├ž

AVRIL, F. : L’enluminure à l’èpoque gothique: 1200–1420, París: Bibliothèque de l’Image, 1995.

BAUD, A.: Cluny: Un grand chantier médiéval au cœur de l’Europe. Paris: Picard, 2003.

BRAUNFELS, W. Arquitectura monacal en occidente. Barcelona: Barral, 1975.

DEMUS, O; HIRMER, M. La peinture mural romane. París: Flammarion, 1970 (hi ha edició anglesa).