Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neurociència Cognitiva

Codi de l'assignatura: 568380

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Antonio Rodriguez Fornells

Departament: Departament de Psicologia Bàsica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

42

 

-  Tutorització per grups

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional.

 

Ser capaç de cercar i avaluar l’evidència científica per sustentar les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.

 

Mostrar habilitats en l’aplicació de les tècniques de recollida i registre de dades segons el perfil de recerca en comportament i cognició.

 


Mostrar habilitats per avaluar críticament una recerca científica en comportament i cognició.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


* Conèixer les aportacions de la neurociència cognitiva en l’estudi dels processos cognitius i emocionals.
* Conèixer les principals tècniques de neuroimatge que s’utilitzen per investigar els processos cognitius.
* Saber traslladar els problemes i les eines d’investigació en neurociencia a problemes en marcs propis de l’estudi de la personalitat i del comportament anormal.
* Estudiar la importància d’entendre la dinàmica del cervell per l’estudi dels processos cognitius.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’estudi de la neurociència cognitiva

2. Mètodes d’investigació en neurociència cognitiva: dissenys

3. Descripció de las principals tècniques de Neuroimagen B. Principis bàsics de ressonància magnètica estructural i funcional

4. Perspectives evolutives en el desenvolupament del cervell i de les funcions cognitives

5. Desenvolupament de les funcions cognitives, aprenentatge i plasticitat cerebral

6. Mecanismes neurofisiològics i trastorns de la memòria i del llenguatge

7. Funcions executives i control cognitiu

8. Estudi de la consciència i del processament inconscient des de la neurociència cognitiva

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura s’estructura de manera intensiva en 10 setmanes. Cada setmana hi ha 3 hores de
classe teoricopràctica i una de tutorització per grups.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l’assignatura
1. Presentació individual d’un article sobre neuroimatge i neurociència cognitiva, exposició oral i discussió.
2. Recensió crítica i anàlisi d’un concepte o tema d’investigació en neurociència cognitiva.
3. Presentació d’una proposta de disseny experimental d’un tema de recerca en neurociència cognitiva.
4. Examen final sobre el contingut de l’assignatura (vegeu llibre de text obligatori).

 

Avaluació única


Examen final sobre el contingut de l’assignatura.