Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anālisi Multivariant i Models d'Equacions Estructurals

Codi de l'assignatura: 568385

Curs acadčmic: 2015-2016

Coordinaciķ: Alberto Maydeu Olivares

Departament: Departament de Personalitat, Avaluaciķ i Tractament Psicolōgic

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

 

42

 

-  Tutoritzaciķ per grups

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autōnom

45

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

To be able to integrate knowledge and face the complexity of formulating judgements from information that, being incomplete or limited, includes reflections about the social and ethical responsibilities linked to the application of this knowledge and judgements.
 

 

To be able to apply information and communication technologies with different goals and purposes (relationship with other professionals, get information, knowledge diffusion…).

 

To be able to search for and evaluate scientific evidence to support statements and professional interventions.

 

To show abilities in the application of data collection and registering techniques in the area of research in behaviour and cognition.

 

To show abilities in the critical evaluation of a scientific research in behaviour and cognition.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


* Conèixer les principals tècniques estadístiques.
* Saber utilitzar diversos paquets estadístics.
* Saber traslladar els problemes d’investigació a problemes estadístics.
* Saber traslladar resultats estadístics al problema substantiu que va originar la demanda.

 

 

Blocs temātics

 

1. Estadistica multivariant classica

*  
Anàlisi de components principals
Anàlisi factorial
Anàlisi de clusters

2. Models d’equacions estructurals

*  
Introducció
Anàlisi factorial confirmatori
Path Analisi
Mediació
Evaluació de la bondat d’ajust
Anàlisi factorial ordinal
Anàlisi amb dades absents
Bootstrapping

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura s’estructura de manera intensiva en 12 setmanes.
Cada 2 setmanes es lliuraran als estudiants una sèrie d’exercicis pràctics per fer independentment que hauran d’entregar la setmana següent.
Els exercicis pràctics requereixen la utilització del programari estadístic específic.
Els exercicis es discuteixen en la sessións de classe posteriors.
 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 


El 50% de la nota de la assignatura s’obté de la nota mitjana als exercicis pràctics. Al final de l’assignatura l’estudiant ha de presentar un treball pràctic de replicació d’un estudi previ. Aquest treball final representa l’altre 50% de la nota.