Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aprenentatge i Cognició

Codi de l'assignatura: 568396

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Maria Victoria Diez Chamizo

Departament: Departament de Psicologia Bàsica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Consideracions prèvies

 

Tres modelos que se verán:
1- Rescorla, R.A. & Wagner, A.R. (1972). A theory of Pavlovian conditioning: Variations in the efectiveness of reinforcement and nonreinforcement. In A.H. Black and W.F. Prokasy (Eds.), Classical Conditioning II: Current Research and Theory (pp. 64-99). New York: Appleton-Century-Crofts.
2- Pearce, J.M. (1987). A model for stimulus generalization in Pavlovian conditioning. Psychological Review, 94, 61-73.
3- McLaren, I.P.L. & Mackintosh, N.J. (2000). Associative learning and elemental representations. I: A theory and its application to latent inhibition and perceptual learning. Animal Learning & Behavior, 26, 211-246.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials

21

 

-  Teoria

 

21

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

21.5

 

 

Recomanacions

 


References:

Beinhoff, U., Tumani, H. Brettschneider, J. Bittner, D. Riepe, M.W. (2008). Gender-specificities in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Journal of Neurology, 255, 117-122.

Chamizo, V.D. (2003). Acquisition of knowledge about spatial location: Assessing the generality of the mechanism of learning. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 56B, 107-119.

Forcano, L., Santamaría, J., Mackintosh, N.J., & Chamizo, V.D. (2009). Single landmark learning: sex differencies in a navigation task. Learning and Motivation, 40, 46-61.

Harris P., D’Eathb R.B., & Healy S.D. (2009) Environmental enrichment enhances spatial cognition in rats by reducing thigmotaxis (wall hugging) during testing. Animal Behavior, 77, 1459-1464.

Leising, K.J. & Blaidell, A.P. (2009). Associative basis of landmark learning and integration in vertebrates. Comparative Cognition & Behavior Reviews, 4, 80-102.

Morris, R.G.M. (1981). Spatial localization does not require the presence of local cues. Learning and Motivation, 12, 239-260.
      O’Keefe, J. & Nadel, L. (1978). The hippocampus as a cognitive map. Oxford: Oxford University Press.

Rodríguez, C.A., Chamizo, V.D., & Mackintosh, N.J. (2013) Do hormonal changes that appear at the onset of puberty determine the strategies used by female rats when solving a navigation task? Hormones and Behavior, 64, 122-135.

Rodríguez, C.A., Torres, A., Mackintosh, N.J., & Chamizo, V.D. (2010). Sex differences in the strategies used by rats to solve a navigation task. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 36, 395-401.

Tolman, E.C. (1948). Cognitive maps in rats and men. The Psychological Review, 55, 189-208.


Altres recomanacions- See also: http://www.uv.es/psicologica
(2002, Vol. 3, 1 –monographic issue on Spatial Learning and  Cognition).
 

 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 

Mostrar habilidades interpersonales y de relación profesional

 

Identificar las diferentes técnicas de tratamiento de los datos en comportamiento y cognición y ser capaz de aplicarlas

 

Mostrar habilidades para evaluar críticamente una investigación científica en comportamiento y cognición

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’objectiu d’aquesta assignatura és donar als alumnes coneixements actualitzats sobre l’aprenentatge i el condicionament en el domini espacial, amb un enfocament comparat. Es pretén que l’alumne adquireixi coneixements de les tècniques d’estudi i la seva metodologia específica. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. LEARNING AND COGNITION: THE SPATIAL DOMAIN

*  
1. Spatial tasks and most frequent measures: The legacy of Tolman vs. the proposal by O’Keefe and Nadel.
2. Mechanisms responsible for spatial learning: Blocking and overshadowing.
3. Explaining blocking and overshadowing: The model of Rescorla and Wagner (1972).
4. Mechanisms responsable of spatial learning: Latent inhibition -and perceptual learning.
5. Explaining latent inhibition and perceptual learning: The model of McLaren and Mackintosh (2000).
6. Spatial learning: Quantitative and qualitative sex differences
7. Age and navigation strategies.
8. Spatial learning and human subjects: Importance and applications.
9. Virtual pool: Practical work.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Activitat presencial, semipresencial i practiques virtuals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació continuada de:

• Saber comprendre i expressar oralment i per escrit la terminologia especialitzada.

• Desenvolupar la capacitat de cercar, usar i integrar la informació.

• Saber comprendre i interpretar textos científics en els àmbits de l’assignatura

• Saber interpretar els resultats experimentals.

• Adquirir la capacitat suficient per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

• Mostrar esperit crític i interès per la formació continuada.

 

A mes a mes, evaluació final:
The evaluation will include the following activities:
1. Class attendance and class participation: 25%
2. Practical of spatial learning in a virtual pool: 10%
3. Final assessment (multiple choice test –20 questions in total): 65%
  (Each question will have four possible alternatives, of which only one will be correct. Incorrect answers will not be taken into account).
 
Students who obtain a grade lower than a 5 will have a second chance (a second test –multiple choice- similar to the previous one).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

    O’Keefe, J. & Nadel, L. (1978). The hippocampus as a cognitive map. Oxford: Oxford University Press.  Enllaç

Revista

Beinhoff, U., Tumani, H. Brettschneider, J. Bittner, D. Riepe, M.W. (2008). Gender-specificities in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Journal of Neurology, 255, 117-122.

  Enllaç

Chamizo, V.D. (2003). Acquisition of knowledge about spatial location: Assessing the generality of the mechanism of learning. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 56B, 107-119.

  Enllaç

Edició en paper.  Enllaç

Forcano, L., Santamaría, J., Mackintosh, N.J., & Chamizo, V.D. (2009). Single landmark learning: sex differencies in a navigation task. Learning and Motivation, 40, 46-61.

  Enllaç


Edició en paper.  Enllaç

Harris P., D’Eathb R.B., & Healy S.D. (2009) Environmental enrichment enhances spatial cognition in rats by reducing thigmotaxis (wall hugging) during testing. Animal Behavior, 77, 1459-1464.

  Enllaç


Edició en paper.  Enllaç

Morris, R.G.M. (1981). Spatial localization does not require the presence of local cues. Learning and Motivation, 12, 239-260.

   

  Enllaç


Edició en paper.  Enllaç

Rodríguez, C.A., Chamizo, V.D., & Mackintosh, N.J. (2013) Do hormonal changes that appear at the onset of puberty determine the strategies used by female rats when solving a navigation task? Hormones and Behavior, 64, 122-135.

  Enllaç

Rodríguez, C.A., Torres, A., Mackintosh, N.J., & Chamizo, V.D. (2010). Sex differences in the strategies used by rats to solve a navigation task. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 36, 395-401.

 

  Enllaç


Edició en paper.  Enllaç

Tolman, E.C. (1948). Cognitive maps in rats and men. The Psychological Review, 55, 189-208.

  Enllaç


Edició en paper.  Enllaç

 See also: http://www.uv.es/psicologica

(2002, Vol. 3, 1 –monographic issue on Spatial Learning and  Cognition).

  Enllaç