Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Observaciˇ de la Conducta

Codi de l'assignatura: 571289

Curs acadŔmic: 2015-2016

Coordinaciˇ: Vicente Quera Jordana

Departament: Departament de Metodologia de les CiŔncies del Comportament

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
  • Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional.
  • Saber aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius i propòsits (relacions amb altres professionals, obtenció d’informació, difusió del coneixement, etc.).
  • Mostrar habilitats en l’aplicació de les tècniques de recollida i registre de dades segons el perfil de recerca en comportament i cognició.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Que l’alumne/a adquireixi els coneixements fonamentals sobre els mètodes naturalistes d’estudi de la conducta dels primats,
  • Que l’alumne/a aprengui a elaborar definicions operatives de la conducta i etogrames.
  • Que l’alumne/a aprengui a realizar registres sistemàtcs de la conducta en situacions naturalistes i a representar les dades obtingudes.
  • Que l’alumne/a sàpiga com avaluar la credibilitat de les dades analitzant la seva concordança amb altres observadors.
  • Que l’alumne/a aprengui les tècniques de les anàlisis descriptiva i seqüencial de la conducta per tal d’averiguar l’existència de patrons.  

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Sistemes de codificaciˇ observacional de la conducta. Etograma. Elaboraciˇ d’etogrames.

2. Mostreig i registre observacionals de la conducta. Tecnologies d’adquisiciˇ de dades. Representaciˇ de dades observacionals

3. AnÓlisi de concordanša entre observadors. Concordanša punt per punt. Concordanša global.

4. AnÓlisi descriptiva de la conducta. Teoria de les seqŘŔncies de conducta. AnÓlisi de seqŘŔncies de conducta.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura s’imparteix mitjançant activitats basades en classes magistrals, pràctiques d’observació i d’anàlisi de dades, i treballs no presencials guiats pels professors.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Mitjançant: a) una prova de 20 preguntes de resposta oberta cadascuna; b) avaluació del treball tutoritzat, a partir del seguiment de la seva realització i de la presentació d’un informe final.

 

Avaluaciˇ ˙nica


Mitjançant: a) una prova de 20 preguntes de resposta oberta; b) avaluació del treball tutoritzat, a partir del seguiment de la seva realització i de la presentació d’un informe final.