Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Narraciˇ i Ficcionalitat

Codi de l'assignatura: 566561

Curs acadŔmic: 2016-2017

Coordinaciˇ: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de LlengŘes i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

CrŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

56

 

-  Teoria

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència comparatística: capacitat per a pensar en termes de relacions interlinearies.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.
Competència científica: capacitat per a desenvolupar el conjunt de competències descrites en forma de recerques específiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Partint de les principals teories de la ficcionalitat, aquest curs té com a objectiu principal l’estudi de les polítiques de la representació del text literari a traves de l’anàlisi contrastiu d’una selecció de novel·les angleses dels segles XIX i XX i de les seves adaptacions i reescritures cinematogràfiques o literàries, tenint en compte que l’acte de la representació és inseparable de l’acte d’interpretació, i per tant, que es tracta d’activitats inherentment polítiques. En aquest sentit, el postmodernime, des dels plantejaments sobre el dialogisme de Bajtin i la intertextualitat de Kristeva, ofereix un marc de sortida adequat per a la discussió de l’adaptació d’obres literàries al cinema com a eina efectiva en l’estudi crític de les polítiques de representació del text literari.

 

Referits a habilitats, destreses

L’estudiant haurà d’articular un discurs complex i propi a partir de les reflexions culturals i literàries, tot reforçant les seves tècniques de recerca i d’organització del treball personal.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Teoria de la ficcionalitat i teories de l’adaptaciˇ (Adaptation studies)

*  Introducció teòrica a les principals teories de la ficcionalitat i teories d’adaptació (adaptation studies) amb estudi detallat de les aportacions crítiques  d’especialistes com Dolezel, Eco, Ricoeur i Iser per una banda i Naremore, McFarlane, Stam, Leitch i Hutcheon per una altre. Es farà referència als plantejaments de Bajtin (dialogisme) i Kristeva (intertextualitat) així com a les teories postmodernes sobre les polítiques de la representació, especialment a l’obra de Hutcheon.

2. Jane Austen

*  El diàleg entre el neoclassicisme i el romanticisme. Novel·les: Sentido y sensibilidad (1811); Orgullo y prejuicio (1813) Pel·lícules: “Sentido y sensibilidad” (Ang Lee, 1995); “Orgullo y prejuicio” (Joe Wright, 2005); “La joven Jane Austen” (Julian Jarrold, 2007).

3. Mary Shelley

*  El debat sobre la creació de la vida. Novel·les: Frankenstein (1818); Nunca me abandones” (Kazuo Ishiguro, 1993). Pel·lícules: “Frankenstein” (James Whale, 1931); “Mary Shelley’s Frankenstein” (Kenneth Branagh, 1994); “Blade Runner” (Ridley Scott, 1982); “Nunca me abandones” (Mark Romanek, 2010); “La piel que habito” (Almodóvar, 2011).

4. Charlotte BrontŰ

*  La cuestió de la identitat. Novel·les: Jane Eyre (1847); Ancho mar de los sargazos (Jean Rhys, 1966). Pel·lícules: “Jane Eyre” (Franco Zeffirelly, 1996); “Jane Eyre” (Cary Fukunaga, 2011); “Rebecca” (Alfred Hitchcock, 1940); “Wide Sargasso Sea” (John Duigan, 1993).

5. Charles Dickens

*  El self-made man i el debat sobre el capitalisme. Novel·les: Grandes esperanzas (1860-61); Jack Maggs (Peter Carey, 1997); Mister Pip (Lloyd Jones, 2006) Pel·lícules: “Grandes esperanzas” (David Lean, 1946); “Grandes esperanzas” (Alfonso Cuarón, 1998); “Oliver Twist” (Roman Polanski, 2005).

6. Virginia Woolf

*  Del subjecte modernista fins el subjecte postmodern. Novel·les: La señora Dalloway (1925). Pel·lícules: “La señora Dalloway” (Marleen Gorris, 1997); “Las Horas” (Stephen Daldry, 2002).

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’aquest curs es basa en un plantejament te˛rico-prÓctic que combina exposicions te˛riques dels fonaments amb activitats d’aplicaciˇ, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup a l’aula, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informaciˇ. TambÚ es promourÓ el treball aut˛nom d’investigaciˇ bibliogrÓfica i es duran a terme una sŔrie de tutories de seguiment i d’orientaciˇ a la investigaciˇ avanšada en el camp de la matŔria.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada i estarà basada en el següent:
1-­‐ Presentacions oral sobre diferents temes/aspectes a escollir per l’estudiant dins una selecció proposada pel professor a començament de curs: 35% de la nota final.
2-­‐ Assaig crític sobre un tema a escollir per l’estudiant dins una selecció proposada pel professor a començament de curs: 50% de la nota final.
3-­‐ Participació en els debats i seminaris a l’aula: 15% de la nota final.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Llibre

Bluestone, George 1971: Novels into Film. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press.   Enlla├ž

Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan 1999: Adaptations. From Text to Screen, Screen to Text. London: Routledge.   Enlla├ž

Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan (eds. 2007): The Cambridge Companion to Literature on Screen. Cambridge: Cambridge University Press.   Enlla├ž

Eco, Umberto 1994: The Limits of Interpretation. Midland Book Edition.   Enlla├ž

Eco, Umberto 1998: Interpretación y sobreinterpretación. Cambridge: Cambridge University Press.   Enlla├ž

Garrido Domínguez, Antonio 1997: Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco libros.   Enlla├ž

Hutcheon, Linda 1989: The Politics of Postmodernism. London and New York: Routledge.   Enlla├ž

Hutcheon, Linda 2006: A Theory of Adaptation. London and New York: Routledge.   Enlla├ž

Leitch, Thomas 2007: Film Adaptation and Its Discontents. From Gone with the Wind to The Passion of Christ. Baltimore: The
John Hopkins University Press.   Enlla├ž

Lothe, Jacob 2000: Narrative in Fiction and Film. An Introduction. Oxford University Press.   Enlla├ž

McFarlane, Brian 1996: Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Clarendon Press.   Enlla├ž

Naremore, James, ed. 2000: Film Adaptation. New Jersey: Rutgers University Press.   Enlla├ž

Sanders, Julie 2006: Adaptation and Appropriation. London: Routledge.   Enlla├ž

Stam, Robert 2000: Film Theory. An Introduction. Oxford: Blackwell.   Enlla├ž

Stam, Robert & Alessandra Raengo 2005: Literature and Film. A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Oxford: Blackwell.

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB