Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Representacions LiterÓries del Desplašament

Codi de l'assignatura: 566564

Curs acadŔmic: 2016-2017

Coordinaciˇ: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de Filologia HispÓnica, Teoria de la Literatura i Comunicaciˇ

CrŔdits: 6

Programa ˙nic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

56

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

 

14

 

-  Seminari

 

42

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Capacitat d’articular un discurs complex, a partir de la reflexió cultural i literària.
Capacitat d’anàlisi i síntesi per analitzar textos literaris.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Capacitat per articular un discurs propi i comunicar de manera clara i rigorosa, en l’àmbit de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada.
Capacitat de reflexió i pensament independent a partir de la reflexió cultural i literària.
Capacitat per integrar en el propi context la diversitat cultural i literària com a font d’enriquiment i major rigor en les pròpies argumentacions.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència comparatística: capacitat per pensar en termes de relacions interliteràries.
Competència crítica transversal: capacitat per posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.
Competència científica: capacitat per desenvolupar el conjunt de competències descrites en forma d’investigacions específiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  

L’objectiu de l’assignatura és introduir una reflexió comparatística sobre el relat de viatges, la seva evolució històrica i les múltiples formes que ha adoptat des de la crisi de la Modernitat. Els continguts del curs s’articularan en dos eixos creuats, textos teòrics i de creació, a partir dels quals s’abordarà, d’una banda, la possible especificitat de la literatura de viatge com a gènere literari i, de l’altra, la seva funció constituent dins la tradició literària occidental i en la configuració de la identitat.

  

 

 

Blocs temÓtics

 

1. BLOC I - El relat de viatge en relaciˇ a altres gŔneres i formes literÓries
Relats, guies, cartes, cr˛niques; hibridaciˇ genŔrica i escriptures del jo

2. BLOC II - El lloc de la literatura de viatge en la literatura comparada

3. Introducciˇ al relat de viatge. Nocions:
-Desplašaments i derives
-Aventura i turisme
-Llocs, espais, paisatges
-Caminar, passejar, el flÔneur

4. Evoluciˇ de la literatura de viatge. La crisi de la modernitat i el paper de la
literatura en l’autopercepciˇ de la individualitat
-Del coneixement del mˇn i de l’ "altre" a la mirada a l’interior
-El Colonialisme
-El Grand Tour.
-La representaciˇ de la subjectivitat en el desplašament

5. Tipologies
El viatge d’exploraciˇ, religiˇs, iniciÓtic, formatiu, imaginari, a biblioteques, a mons ut˛pics, a l’altre mˇn...

6. Migracions, exilis, diÓspores

7. La funciˇ de la mem˛ria. El cas de Sebald i Magris

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Monografia sobre algun dels assumptes tractats durant el curs. Presentació optativa d’algun dels textos treballats al seminari.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Llibre

 

Gnisci Gnisci, Armando (1999), Introducción a la literatura comparada, Crítica,

Barcelona, 2002.

  

 

Gros, Frédéric (2009), Andar, una filosofía, Taurus, Madrid, 2015.

  

 

Magris, Claudio (1986), El Danubio, Anagrama, Barcelona, 2010.

  

Magris, Claudio, (2005), El infinito viajar, Anagrama, Barcelona, 2008.

 

 

Mariño, Francisco Manuel, i Oliva Herrer, María de la O (Coords.), El viaje en la literatura occidental, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2004.

  

 

Martí Monterde, Antoni, El far de de Løndstrup. Assaig sobre la memoria moral dels espais, PUV, Universitat de València, 2015.

  

 

Onfray, Michel (2007), Teoría del viaje. Poética de la geografía, Taurus, Madrid, 2016.

  

 

Said, Edward W. (1978), Orientalismo, Debate, Barcelona, 2002.

  

 

Sebald, W. G. (1992), Los emigrados, Debate, Barcelona, 2000.

  

 

Sebald, W. G (1995), Los anillos de Saturno, Debate, Barcelona, 2000.

   

 

Sebald, W. G. (1995), Los anillos de Saturno, Debate, Barcelona, 2000.

   

 

Sebald, W. G. ( 2001), Austerlitz, Anagrama, Barcelona, 2002.

  

 

Solanes, Josep, En tierra ajena. Exilio y literatura desde la «Odisea» hasta «Molloy», Acantilado, Barcelona, 2016.

  

 

Trousson, Raymond (1979), Historia de la literatura utópica. Viaje a paises inexistentes, Península, Barcelona, 1995.

 

 

  

CapÝtol

 

Guillén, Claudio, “El sol de los desterrados. Literatura y exilio” i “El hombre invisible: literatura y paisaje”, dins Múltiples morades. Ensayo de Literatura Comparada, Tusquets, Barcelona, 1998.

  

 

Moll, Nora, “Imágenes del «Otro». La literatura y los estudios interculturales”, dins Gnisci, Armando, Introducción a la literatura comparada, pp. 347-389.

  

 

Nucera, Domenico, “Los viajes y la literatura”, dins Gnisci, Armando, Introducción a la literatura comparada, pp. 241-289.

  

Said, Edward W.  “Teoría ambulante”, dins El mundo, el texto y el crítico, Debate, Barcelona, 2004.

   

 

Simmel, Georg (1911), “La aventura”, Sobre la Aventura. Ensayos filosóficos, Península, Barcelona, 2002.

  

 

Simmel, Georg (1913), “Filosofía del paisaje”, El individuo y la libertad, Península,  Barcelona, 2001.

  

 

Steiner, George (1969), “Extraterritorial”, Extraterritorial. Ensayos sobre literatura y la revolución lingüística, Barral, Barcelona, 1973.

  

 

Todorov, Tzvetan (1991), “El viaje y su relato”, Las morales de la historia, Paidós, Barcelona, 1993.

  

 

Bacon, Francis (1625), “Of Trauaile, XVIII”, Essays, Oxford University Press, London, 1937.