Pla docent de l'assignatura

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny Experimental

Codi de l'assignatura: 563051

Curs acadŔmic: 2011-2012

Coordinaciˇ: Antonio Bernal Serrano

Departament: Departament de MatemÓtica Aplicada i AnÓlisi

CrŔdits: 5

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

45

 

-  Te˛rico-PrÓctica

(Les sessions es fan la meitat del temps en una aula convencional i l'altra meitat en una aula d'informÓtica. Malgrat aix˛, i en funciˇ de les necessitats especÝfiques detectades al llarg del curs, hi ha sessions a l'aula convencional en les quals els alumnes fan exercicis amb ordinador i hi ha sessions a l'aula d'informÓtica en les quals s'explica conceptes te˛rics, abans de treballar amb els ordinadors. AixÝ mateix, puntualment i cap al final del curs, es pot fer una reserva puntual d'una aula per fer alguna sessiˇ addicional de reforš al grup.)

 

45

Aprenentatge aut˛nom

(Temps necessari per fer les lectures i exercicis i portar al dia els coneixements impartits en classe, realitzar el treball te˛ric-prÓctic que s'encarrega als alumnes i preparar les altres proves que es realitzin.)

80

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Anàlisi estadística amb full de càlcul o programari específic del tipus SPSS.

 

— Proves d’hipòtesi, t i ANOVA.

 

— Dissenys factorials complets i fraccionaris.

 

— Valoració de la utilitat de dissenys amb blocs i de l’ANCOVA.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics del disseny d’experiments: replicació, bloqueig i aleatorització.

 

— Familiaritzar-se amb l’ús de la informàtica per a càlculs estadístics, per mitjà de fulls de càlcul o de programari específic.

 

— Fer dissenys de casos simples, com per exemple factorials 2^k, i algun tipus de fraccions, així com entendre en quines situacions són útils aquests i altres dissenys més elaborats, com ara els dissenys amb blocs o els dissenys amb quadrats llatins.

 

 

Blocs temÓtics

 

Disseny d'experiments

Introducció i definicions. Aleatorització, blocs i replicació

Dissenys amb una font de variació. Proves t, ANOVA d’un factor, disseny completament aleatoritzat

Dissenys factorials, ANOVA de més d’un factor, regressió i ANCOVA

Disseny amb blocs complets aleatoritzats

Fraccions de dissenys factorials

Models amb factors aleatoris, estudis interlaboratoris

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals en una aula estàndard, on es donaran els conceptes i se n’estudiaran exemples.
— Classes en una aula d’informàtica amb programari adient, on es practicarà amb el material introduït a la sessió magistral.
— Malgrat això, i en funció de les necessitats específiques detectades al llarg del curs, hi ha sessions a l'aula convencional en les quals els alumnes podran fer exercicis amb ordinador i hi ha sessions a l'aula d'informàtica en les quals s'explica conceptes teòrics, abans de treballar amb els ordinadors.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Un treball pràctic global o dos de més breus en què s’hagin d’utilitzar els coneixements i les competències desenvolupats durant el curs (70 %).
— Un control de conceptes sobre l’assignatura al final del curs (30 %).

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consistirà en una prova escrita, d’una durada d’entre dues i tres hores, en la qual s’hauran de resoldre exercicis amb l’ajut d’un ordinador. Qui vulgui acollir-se al sistema d’avaluació única haurà de comunicar-ho al professor i signar un document de compromís una setmana després de l’inici de les classes de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dean A, Voss D. Desing and Analysis of Experiments. New York: Springer; 1999.  Enlla├ž

  Text sobre disseny d'experiments que cobreix tot el temari del curs i tambÚ Órees que estan fora del programa. EstÓ disponible a la biblioteca de la UB, tant en format fÝsic com en format digital.

Ed. Electr˛nica (AccÚs restringit als usuaris de la UB)  Enlla├ž

Montgomery DC. Design and Analysis of Experiments. 6th ed. New York. John Wiley & Sons; 2005.  Enlla├ž

  Text sobre disseny d'experiments que cobreix tot el temari del curs i tambÚ Órees que estan fora del programa. EstÓ disponible a la biblioteca de la UB.