Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Nous Escenaris i ProblemÓtiques Educatives

Codi de l'assignatura: 570345

Curs acadŔmic: 2018-2019

Coordinaciˇ: Anna Maria Escofet Roig

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials

75

 

-  TeoricoprÓctica

 

22.5

 

-  Seminari

 

30

 

-  Altres prÓctiques

 

22.5

 

 

Recomanacions

 

En les sessions virtuals síncrones s’aconsella disposar de càmara web i micròfon.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Competències generals/transversals
CG1 - Capacitat d’integrar els coneixements previs de manera crítica i relacionada de manera que es puguin aplicar a l’anàlisi i estudi de situacions reals pròpies del seu àmbit de treball i a la proposta d’alternatives de millora en un context complex
CG2 - Capacitat d’interpretar i avaluar de manera crítica la informació procedent de diverses fonts, amb la finalitat de resoldre problemes complexos
CG5 - Capacitat crítica per a l’anàlisi, la síntesi i l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi d’opinions, presentant arguments sòlids i estructurats
CG8 - Capacitat de presentar públicament idees, procediments i informes d’investigació
Competències específiques
CE1 - Identificar les principals implicacions de la societat digital a l’educació
CE6 - Elaborar un disseny pedagògic per a l’educació en entorns amb tecnologies digitals
CE8 - Efectuar una crítica de resultats de recerca des de diferents perspectives

 

 

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

Societat de la informaciˇ i esquerda digital

2

Conceptualitzaciˇ, tipologies i mŔtriques de l’esquerda digital

3

L’esquerda digital i l’educaciˇ

4

Transformaciˇ educativa i empoderament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combinarà sessions virtuals síncrones ( de caràcter obligatori ) amb activitats virtuals assíncrones d’exposició, debat i treball grupal.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Les sessions virtuals síncrones seran obligatòries i formaran part de l’avaluació, juntament amb la participació en les activitats proposades al campus, totes obligatòries.

El percentatge assignat a cada activitat és el següent:

-Activitats virtuals: 40%

-Assaig: 60%

 

Avaluaciˇ ˙nica

  • Aquesta assignatura no accepta la modalitat d’avaluació única
  • La reavaluació s’haurà d’acordar amb la professora. Per presentar-s’hi, cal tenir una nota igual o superior a 4.9 o no haver presentat totes les activitats o evidències. El procediment de reavaluació serà personalitzat per a cada un dels estudiants que es presentin i es realitzarà durant la primera quinzena de setembre.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Article

Lebens, M., Graff, M. and Mayer, P.(2009) Access, attitudes and the digital divide: children’s attitudes towards computers in a technology-rich environment,Educational Media International,46:3,255 — 266

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

Harvey J. Krahn & Nancy L. Galambos , Journal of Youth Studies (2013): Work values and beliefs of ‘Generation X’ and ‘Generation Y’, Journal of Youth Studies  Enlla├ž

Matt Henn & Nick Foard , Journal of Youth Studies (2013): Social differentiation in young people’s political participation: the impact of social and educational factors on youth political engagement in Britain, Journal of Youth Studies  Enlla├ž

Selwyn, N. (2004) Reconsidering Political and Popular Understandings of the Digital Divide. New Media Society,6,341

Enllaš al CCUC  Enlla├ž

Luyt, B. (2004) Who benefits from the digital divide? First Monday, 9 (8)  Enlla├ž

Warschauer, M. (2002) Reconceptualizing the Digital Divide. First Monday, 7 (7)  Enlla├ž

Lázaro Cantabrana, J. L., Estebanell Minguell, M. y Tedesco, J. C. (2015). Inclusión y cohesión social en una sociedad digital. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 12(2), 44-59  Enlla├ž

W. Jho, K.J. Song (2015) . Institutional and technological determinants of civil e-Participation: Solo
or duet? Government Information Quarterly 32, 488–495  Enlla├ž

Text electr˛nic

MEHRA, B. MERKEL, C. y PETERSON, A. (2004): The Internet for empowerment of minority and marginalized users. SAGE publications. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi. 6 (6), 781-782.   Enlla├ž