Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mˇn Actual (en LÝnia)

Codi de l'assignatura: 570317

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Teresa Abello Guell

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials

57

 

-  TeoricoprÓctica

 

25

 

-  PrÓctiques amb documents

 

25

 

-  Seminari

 

7

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge aut˛nom

48

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

# Capacitat per comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d’una perspectiva actual.
# Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
# Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
# Capacitat per a l’anàlisi i la síntesi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

# Conèixer l’evolució de les relacions internacionals des de la fi de la segona Guerra Mundial i que han configurat l’ordre mundial actual.
# Conèixer i analitzar les institucions mundial creades a la fi de la 2a Guerra Mundial i la seva evolució fins a l’actualitat.
# Comprendre els principals processos d’integració regional, i particularment el de la Unió Europea.
# Plantejar-se i examinar els principals clibatges a que s’enfronta el món actual en l’àmbit demogràfic, mediambiental, econòmic, polític i social.
# Comprendre l’abast de l’actual procés d’integració mundial.
# Reflexionar sobre el paper de la Història després de la crisi del paradigma modern.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1.- Les relacions internacionals durant la Guerra Freda (1945-1991)

2. 2.- Hist˛ria internacional. De la fi de la Guerra Freda a la 2¬ Guerra del Golf.

3. 3.- Hist˛ria de la Integraciˇ Europea

4. 4.- Som davant una societat global? Problemes d’avui, reptes de futur

5. 5.- La Hist˛ria a la fi de la Hist˛ria

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Pel que fa a la dinàmica del semestre i de l’assignatura, el campus virtual és evidentment la base de la nostra comunicació. Això vol dir que per a nosaltres serà fonamental la utilització dels seus espais:
Tauler del professor: des d’on es distribuiran les informacions necessàries per al desenvolupament de l’assignatura i es recordaran i comunicaran les activitats que caldrà realitzar per superar l’AC. També es podran trametre per aquest espai documents o arxius que poden complementar els continguts del curs, o encetar debats al voltant de les diverses problemàtiques tractades a l’assignatura.
Espai de Fòrum: atès que es tracta d’una assignatura dinàmica on els intercanvis d’informació i les opinions fonamentades sigui una característica del curs, s’utilitzarà aquest espai per a que els alumnes i el consultor puguin penjar informacions i notícies de tot tipus sobre la temàtica de l’assignatura, així com per fer comentaris d’interès general sobre la matèria.
Espai de Debat: en aquest espai de debat es plantejarà, eventualment, la possibilitat d’encetar un debat a partir de textos o artícles d’opinió sobre alguna de les problemàtiques tractades al curs.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de tres exercicis que pretenen fer el seguiment de la vostra assimilació dels continguts del curs, tot i valorant la capacitat de síntesi, d’interelació i d’estructuració de coneixements. Per a la realització de les PACs us indicarem, si recomanem, la lectura de materials complementaris als obligatoris (mòduls) de l’assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Aquells/es estudiants que hagin seguit l’AC hauran d’efectuar una prova de síntesi relacionada amb el temari desenvolupat al llarg del curs.

 

Avaluació única/ reavaluació: Aquelles/s que hagin renunciat a l’AC o l’hagin suspès hauran de fer un examen que avaluarà el conjunt de les lectures obligatòries del curs (Mòduls + eventualment els llibres recomenats). L’examen final constarà de dues qüestions, que es podran triar entre quatre propostes. En tots els casos es tractarà de preguntes obertes sobre els aspectes fonamentals de l’assignatura, i per tant, força relacionades amb els temes proposats a l’avaluació continuada.

. La data de l’avaluació única es farà d’acord amb el calendari d’avaluació UOC.

. L’examend e reavaluació es farà als mesos de març (assignatues 1er Q.) i juliol (assignatures 2n. Q.)