Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: AnÓlisi i Predicciˇ Meteorol˛gica

Codi de l'assignatura: 571388

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Tomas Manel Molina Bosch

Departament: Departament de FÝsica Aplicada

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoria

 

35

 

-  TeoricoprÓctica

 

15

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge aut˛nom

60

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències generals / transversals) 
• Analitzar críticament el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la Meteorologia.

Competències específiques.

•  Conèixer i entendre en profunditat els principals processos físics i interaccions que donen lloc als fenòmens meteorològics.

• Saber descriure qualitativament i quantitativament els moviments atmosfèrics en totes les escales espacials (des de remolins turbulents a la circulació general atmosfèrica), així com conèixer els mecanismes que regeixen el comportament d’aquests moviments.

•  Entendre la ciència relacionada amb el canvi climàtic, les seves manifestacions i impactes i la seva relació amb canvis climàtics passats, així com conèixer l’evolució esperada del clima futur, sabent valorar les incerteses i incògnites.

• Entendre com els models numèrics del temps, clima i qualitat de l’aire es formulen a partir de principis físics i com s’usen amb fins predictius i de diagnòstic.

• Posseir habilitats de programació i desenvolupament d’algoritmes per a l’anàlisi de dades meteorològiques / climàtiques i per a la resolució de problemes meteorològics.

• Analitzar e interpretar sèries meteorològiques i climàtiques utilitzant diferents tècniques.

• Interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques. Valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic i la seva comunicació al públic. 
• Saber utilitzar els principals instruments meteorològics, sistemes d’observació i interpretar imatges de radar i de satèl·lit.


 

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

1. Aprendre un mètode per analitzar els mapes del temps i elaborar un pronòstic general del temps per a la península Ibèrica i ser capaç de redactar-ne un butlletí.

2. Reconèixer i utilitzar les eines necessàries per fer el pronòstic en totes les escales temporals i espacials.

3. Aprendre la feina i la responsabilitat social que significa fer un pronòstic del temps, ja que pot estar encaminat a salvar vides i béns i fer la vida de les persones més senzilla.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ

*  1.1 Breu història de la predicció meteorològica

1.2 El cas d’Espanya i d’altres països

1.3 L’art i l’ull de pronosticar el temps

1.4 La importància de l’usuari en el pronòstic

1.5 Sortida de model, dades meteorològiques i pronòstic

1.6 Llenguatge unívoc i sense sobreentesos

1.7 Salvar béns i vides i fer més senzilla la vida de les persones

2. Les diferents escales de pron˛stic

*  2.1 El problema de les escales espacials (Mundial, Synoptica, Mesoescalar, micrometeorologia i personal)

2.2 Escala temporal del pronòstic (Synoptica, MEL, Nowcasting)

2.3 Predictabilitat

2.4 Qualitat del pronòstic

      2.4.1 Pronòstic observacional

      2.4.2 Pronòstic recurrent o climàtic

      2.4.3 Nowcasting

     2.4.4 Pronòstic sinòptic

        2.4.4.1 Pronòstic a partir de l’anàlisi

        2.4.4.2 Determinista

        2.4.4.3 Probabilístic determinista

    2.4.5 Pronòstic de mesoescala (Model Escala Limitada, MEL)

   2.4.6 Pronòstic estacional

   2.4.7 Pronòstic climàtic

2.5 Qualitat del pronòstic

2.6 Els motors del temps

  2.6.1 Motors del temps local

        2.6.1.1 Convergència-divergència

        2.6.1.2 Convecció

        2.6.1.3 Orografia

        2.6.1.4 Sistemes frontals

2.6.2 Motor del temps planetari

        2.6.2.1 Front polar

        2.6.2.2 Jet subtropical

        2.6.2.3 ZCIT

 

 

ANÀLISI METEOROLÒGICA

Cody synop i plotejat

Isolínies

Localització dels fronts

Pronòstic manual en el mapa

3. Pas zero del pron˛stic

*  3.1 Geografia

3.2 Climatologia

3.3 Temps passat

3.4 Eines amb què es compta

4. Confecciˇ del pron˛stic

*  4.1 El mapa del temps (què és i per a quan val)

4.2 Nom de les estructures de pronòstic

4.3 Fenòmens locals

4.4 Precipitacions

4.5 Temps violent

5. Redacciˇ del pron˛stic

*  5.1 Orientat a l’usuari

5.2 De gran a petit

5.3 De general a particular

5.4 Res sobreentès

5.5 Salvar béns i vides

6. Meteorologia operativa

*  6.1 Vigilància meteorològica

6.2 Nowcasting

6.3 Satèl·lit d’alta resolució i rapid-scan

6.4 Radar

6.5 Llamps

6.6 Estacions automàtiques

6.7 Avisos i alertes

7. Pron˛stic extÚs

*  7.1 De set a quinze dies

7.2 Trenta dies

7.3 De tres a sis mesos

7.4 Pronòstic climàtic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es descriu de manera sistemàtica un catàleg de situacions meteorològiques possibles per a la península Ibèrica i s’aprèn a reconèixer-les. Amb l’ajut del debat i la participació dels alumnes, també s’aprèn a discutir la situació meteorològica i la presa de decisions raonades.

El raonament argumentat dels alumnes forma la part troncal de la metodologia de treball. Els alumnes han de parlar i defensar les seves opinions de manera sistemàtica a classe, utilitzant els elements que hem treballat a les classes i que formen part de l’argumentari que han d’utilitzar.

Es desenvoluparà un esperit crític fonamentat en la capacitat de prendre decisions i objectivar-les. El mètode de pronòstic ha d’anar orientat als diferents possibles usuaris de la meteorologia i els alumnes han d’aprendre a elaborar-lo per a cada un d’ells.

S’utilitzen les eines més modernes de la meteorologia operativa, tant del Servei Meteorològic de Catalunya com de la Televisió de Catalunya. Es té accés a modelitzacions numèriques, bases de dades en temps real i eines de pronòstic com ara radar, radiosondatges i satèl·lits meteorològics. També es disposa de materials docents i d’eines que permeten als alumnes analitzar situacions meteorològiques de temps passat. 

L’assignatura és molt dinàmica i participativa i inclou vivències a l’aire lliure quan la situació meteorològica es pugui viure en directe. Es veuran vídeos que permetin entendre la veritable naturalesa dels fenòmens meteorològics, els seus efectes, i les dificultats del seu pronòstic i de la cadena de presa de decisions, quan es tracti de meteorologia operativa. Es fa èmfasi en l’aplicació del pronòstic a situacions concretes i en la presa de decisions en situacions hipotètiques reals.

Es visita una redacció de meteorologia de televisió i de ràdio.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada a través de les intervencions dels alumnes a classe: 30 %.

Treballs proposats a classe: 20 %.

Examen final: 50 %.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Es fa una avaluació única al final del semestre.