Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Meteorologia i Mitjans de Comunicaciˇ

Codi de l'assignatura: 571399

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Tomas Manel Molina Bosch

Departament: Departament de FÝsica Aplicada

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge aut˛nom

27.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

S’ha marcat amb un asterisc, les competències més rellevants per l’asssignatura

• Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. (*)

• Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi. (*)

• Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma. (*)

• Capacitat per analitzar amb sentit crític el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia. (*)

• Capacitat per plantejar i avaluar un problema rellevant d’una manera eficaç i eficient. (*)

• Capacitat per fer presentacions orals i redactar articles científics.

• Capacitat de conèixer i entendre en profunditat els processos físics principals i les interaccions que donen lloc als fenòmens meteorològics. (*)

• Capacitat per saber descriure qualitativament i quantitativament els moviments atmosfèrics en totes les escales espacials (des de remolins turbulents fins a la circulació general atmosfèrica) i també conèixer els mecanismes que regeixen el comportament d’aquests moviments.

• Capacitat per entendre la ciència relacionada amb el canvi climàtic, les seves manifestacions i impactes i la seva relació amb canvis climàtics passats, així com per conèixer l’evolució projectada del clima futur, sabent valorar les incerteses i incògnites.

• Habilitats de programació i desenvolupament d’algoritmes per a l’anàlisi de dades meteorològiques o climàtiques i la resolució de problemes meteorològics. (*)

•  Capacitat per interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques, i capacitat per valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic, el seu contingut periodístic i la comunicació al públic. (*)

•  Capacitat per utilitzar els principals instruments meteorològics i sistemes d’observació, i interpretar imatges de radar i de satèl·lit. (*)

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Ser capaç de redactar amb llenguatge periodístic la informació meteorològica.

• Conèixer els diferents mitjans de comunicació i xarxes socials i el seu funcionament pel que fa a meteorologia.

• Adquirir una opinió crítica i fonamentada respecte als elements meteorològics i climàtics i ser capaç de defensar-la.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Pron˛stic meteorol˛gic aplicat als mitjans de comunicaciˇ
Redacciˇ de la informaciˇ meteorol˛gica
MitjÓ rÓdio. El llenguatge meteorol˛gic oral. El butlletÝ meteorol˛gic radiof˛nic
MitjÓ premsa. El llenguatge meteorol˛gic escrit. Infografia meteorol˛gica impresa
MitjÓ televisiˇ. La personalitzaciˇ de la informaciˇ meteorol˛gica. El llenguatge meteorol˛gic audiovisual. Postproducciˇ de mapes i grafisme meteorol˛gic. Els gŔneres televisius i la informaciˇ meteorol˛gica
MitjÓ Internet. Visualitzaciˇ de dades i models numŔrics. La informaciˇ meteorol˛gica en lÝnia
Xarxes socials i meteorologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La classe es desenvolupa en format taller, entre tots els alumnes i el professor com si s’estigués a la redacció d’un mitjà de comunicació.

Utilitzem el mètode de redacció per recursos disponibles, típic del periodisme, que consisteix a llistar els elements informatius i valorar-los en funció del seu interès o de la seva rellevància informativa.

Visites a diaris, ràdio, TV i Servei Meteorològic.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada amb les exposicions que es fan a classe: 50 %.

Treballs pràctics que els estudiants presenten periòdicament: 50 %.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/pdf/TD-1278.pdf