skip to Main Content

Dr. Carles Rubio
Dir. Lab. d’Anàlisi i Caracterització de Materials
Centre Tecnològic de Catalunya, Fundació Eurecat
Av. Universitat Autònoma 23 (Parc Tecnològic Vallès)
08290 Cerdanyola del Vallès
carles.rubio@eurecat.org

La trajectòria del Dr. Carles Rubio comença a la Universitat de Barcelona, on obté tres beques de col·laboració en investigació i docència al Dpt. de Geografia Física. Alhora s’adhereix com a membre en el Grup de Recerca Ambiental Mediterrània començant la seva recerca en erosió i hidrologia a les conques experimentals de Les Gavarres. Obté la llicenciatura en l’especialitat de Geomorfologia, amb qualificació de Matrícula d’honor en el seu projecte final Mesura de l’escolament i l’erosió en un àrea del massís de Les Gavarres.Durant aquest periode imparteix docència universitària a les assignatures d’hidrogeografia, Geomorfologia Fluvial i Geografia dels Sòls.

Entra contractat com a Titulat Superior en Investigació al Consejo Superior de Investigaciones Científicas integrant-se en el grup d’Hidrologia Superficial i Erosió de l’Institut de Ciències de la Terra, on obté dos beques curriculars que li permetran realitzar la seva tesi doctoral. Durant aquest periode obté el Grau en Edafologia i Química Agrícola. Les seves investigacions es centren en la determinació i parametrització de Funcions d’Edafo-transferència. Realitzarà estades de recerca a la Universitat de Salamanca, al Centre d’Edafologia i Biologia Aplicada (CSIC) i a USDA-Salinity Lab. (Riverside, CA, USA), on ampliarà els seus coneixements sobre hidrodinàmica de medis porosos i la seva modelització. Defensarà la Tesi Doctoral amb qualificació d’Excel·lent Cum Laude per unanimitat, obtenint el grau de Doctor en Biologia amb l’especialitat en biofísica ambiental.

Continua la seva recerca en aquest àmbit a l’Institut de Ciències de la Terra (CSIC) i a la Universitat Politècnica de Catalunya (ESAB) investigant en el marc de diversos projectes europeus. Obtindrà la beca-contracte postdoctoral Torres Quevedo incorporant-se a la Universitat Politècnica de Catalunya, on desenvoluparà un projecte innovador centrat en la relació de la dinàmica tèrmica i hídrica en els sòls essent membre del Grup de Recerca d’Ecologia Agro-Ambiental. Alhora, realitza docència de suport a les assignatures d’edafologia. Realitza una estada postdoctoral a University of Washington State (WA, USA) on aprofundeix en la transferència dels fluxes de calor en medis porosos. Una nova beca post-doctoral Torres Quevedo li permetrà començar com investigador a Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya, on continuará la seva carrera científica, i on actualment és el Director del Laboratori d’Anàlisi i Caracterització de Materials i Director de Projectes Nacionals i Europeus, en els que continua la seva recerca enmarcada en la dinàmica i cinètica de la transferència de calor en sistemes polimèrics i altres medis i materials.

Dr. Carles Rubio és autor de més de 70 publicacions, ha participat en més de 50 congressos. Va co-organitzat el First International Thermal Resistivity Workshop. Està al Comité Tècnic de Normalització Espanol (UNE, ISO, ASTM), va estar al comité organitzador de la XVIII Int. Conf. on Computacional Methods in Water Resources. Va ser secretari de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, i membre de la International Union of Soil Sciences, de la World Association of Soil and Water Conservation, i del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. També és membre de la Plataforma Espanyola de Tecnologia Geotèrmica. Ha realitzat més d’un vintena de seminaris i events de difusió científica amb caràcter internacional sobre aspectes metodològics de la dinàmica tèrmica i hídrica en sòls. També ha estat director de projectes de fi de carrera, de projectes europeus per estudiants Erasmus i post-doctorals, així com revisor extern de tesis dosctorals. Actualment, comença junt amb el Dpt. Ciències del Sòls de la Universitat de Sofia un nou projecte amb l’objectiu estudiar l’impacte d’agents contaminants, especialment antròpics, en els sòls de Bulgària.

 

Publicacions

2017 Rubio, C.M.; Rodríguez, L. (2017) Comparing thermal resistivity between semi-crystalline and amorphous polymers. World Wide J. Multidisciplinary Res. And DevelopmentVol. 3, 11, 40-45. ISSN 2454-6615

2016 Rubio, C.M.; Marcinek, M.; Rodríguez, L. (2016) An approaching to unsderstand the heat transfer in polymers. Int. J. of Scientific Engineering and Applied ScienceVol. 2, 12, 179-184. ISSN 2395-3470

2016 Latron J., Llorens P., Garcia-Estringana P., Molina A.J., Rubio C.M., Gallart F. (2016) El contenido de agua en el suelo en las cuencas de investigación de Vallcebre. Una perspectiva de 25 años. En L. Rojo, J.A. Gómez, F. Gallart (Eds) Red de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la Desertificación en España. Subdirección General de Silvicultura y Montes. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2016 Rubio, C.M.(2016) The relationships among thermal resistivity, water content and a stony sandy soil.Spanish Journal of Soil ScienceVol. 6, 2, 123-132. ISSN 2253-6574

2016 Ràfols I.; Ferrer C.; Rubio, C.M.(2016) Performance gap and how Built2Spec project can contribute to address it. Proceedings on Sustainable Places Meeting

2015 Doneva K.Y.; Rubio C.M.(2015) Effects of a wood pine polypropylene compound on the soil thermal conductivity as a function of water content. International J. Innovative Science, Engineering& TechnologyVol. 2, 10, 401-410. ISSN 2348-7968

2015 Rubio, C.M.(2015) Multi-layer cross-scale analysis to determine the saturated hydraulic conductivity of a silty loam porous media. International J. Innovative Science, Engineering & TechnologyVol. 2, 1, 150-153. ISSN 2348-7968

2015 Rubio, C.M.(2015) Relationship between thermal conductivity and moisture for a stony sandy soil.European Journal of Environmental and Safety SciencesVol. 3, 1, 10-16. ISSN 1339-4797

2015 Rubio, C.M.(2015) An approaching the thermal resistivity behaviour for a porous media with different percentages of gravels.Int. Journal of Plant and Soil SciencesVol. 6, 1, 10-15. ISSN 2320-7035

2014 Rubio, C.M.(2014) Short Term Variability of the Thermal Diffusivity and Thermal Conductivity for a Porous Media.Int. J. Innovative Res. in Sci., Engineering and TechnologyVol. 3, 12, 18165-18169. ISSN2319-8753

2014 Rubio, C.M.(2014) Short-term change in the thermal conductivity of a loam soil after a forest fire.European Journal of Environmental and Safety SciencesVol. 2, 2, 28-36. ISSN 1339-4797

2014 AUTHORS Rubio, C.M. (2014) Applicability of column devices to measure thermal conductivity and diffusivity in porous media. Transactions on Geosciences Vol. 1, 2, 50-59. ISSN 2372-6458

2014 Rubio, C.M.; Úbeda, X. (2014) PCA as an option to correlate variables. A case based on Mediterranean forest fire. Proceed. Fifth FuegoRED International Meeting. Barcelona.29-30.

2014 Rubio, C.M. (2014) An approach to make more technical thermal properties measure in porous media. Applied Ecology and Environmental Sciences Vol. 2, 2, 60-65. ISSN2328-3912

2014Molina, A.J.; Latron, J.; Rubio, C.M.; Gallart, F.; Llorens, P.(2014)Spatio-temporal variability of soil water content at the local scale in a Mediterranean mountain area (Vallcebre, North Eastern Spain). How different spatio-temporal scales reflect the mean soil water content?.Journal of HydrologyVol. 516, 182-192. ISSN0022-1694 http//dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.01.040

2014 Rubio, C.M.; Pereira, P.; Úbeda, X.(2014) The effect of the ash on the Thermal Conductivity in a Mediterranean Loam Soil. Vol. 16, EGU2014-16361-2.Geophysical Research Abstracts. ISSN 1607-7962

2014 Rubio, C.M. (2014) Transient thermal flux as a way to stimulate the loss dormancy on weed seeds. Applied Ecology and Environmental Sciences Vol. 2, 2, 43-47. ISSN2328-3912

2013 Rubio, C.M. (2013) A laboratory procedure to determine the thermal properties of silt loam soils, based on the ASTM D 5334 Applied Ecology and Environmental Sciences Vol. 1, 4, 45-48. ISSN 2328-3912

2012 Rubio, C.M.; Úbeda, X.; Ferrer, F. (2012) Response of the thermal conductivity as a function of water content of a burnt Mediterranean Loam Soil, Journal of Soil Science Vol. 2, 1, 1-6. ISSN 2162-5360

2012 Rubio, C.M.; Ferrer, F. (2012) Combining vapor pressure and evaporimetric methods to generate swrc – and its application to interprete soil moisture data in hydrologic studies. Geophysical Research AbstractsVol. 14, EGU2012-7733. ISSN 1607-7962

2012 Rubio, C.M.; Poyatos, R. (2012) Applicability of Hydrus-1D in a Mediterranean Mountain Area Submitted to Land Use Changes. ISRN Soil Science Vol. 2012, Article ID 375842. ISSN 2090-875X

2011 Rubio, C.M.; Josa, R.; Ferrer, F. (2011) Influence of the hysteretic behaviour on silt loam soil thermal properties. Journal of Soil Science Vol. 1, 3, 77-85. ISSN 2162-5360

2011 Rubio, C.M.; Úbeda, X.; Ferrer, F. (2011) Assessment on the response of the thermal conductivity as a function of water content of a burnt Mediterranean Loam Soil. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. X, 197-201. ISBN 978-84-694-6642-1

2011 Rubio, C.M.; Cobos, D.R.; Ferrer, F.(2011) Variabilidad en la relación entre la conductividad térmica y el contenido hídrico en función de la cantidad de elementos gruesos para un suelo arenoso. Parte I Estudios de la Zona No Saturada del Suelo. Vol. X, 185-190. ISBN 978-84-694-6642-1

2011 Rubio, C.M.; Campbell, G.S.; Ferrer, F.(2011) Variabilidad en la relación entre la conductividad térmica y el contenido hídrico en función de la cantidad de elementos gruesos para un suelo arenoso. Parte II, Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. X, 191-196. ISBN 978-84-694-6642-1

2011Llorens, P.; Latron, J.; Rubio, C.; Martínez-Carreras, N.; García-Pintado, J.; García-Estríngana, P.; Gallart, F. (2011) Variabilidad hidrológica inter/intra-anual en un área mediterránea de montaña. I – Efecto de la escala temporal de medición de la humedad del suelo, Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. X, 175-178. ISBN 978-84-694-6642-1

2011 Rubio, C.M.; Ferrer, F.(2011) La Resistividad Térmica del terreno en cables subterráneos de Media (M.T.) y Alta Tensión (A.T.) Energética XXIVol. 109, pp.88-89. ISSN 1577-7855

2011Rubio, C.M.; Outeiro, L.; Ferrer, F.; Úbeda, X.(2011) Differences on loam soil thermal properties after precribed fire (Montgri Massif, Spain). Geophysical Research AbstractsVol. 13, EGU2011-8880. ISSN 1607-7962

2011 Llorens, P.; Latron, J.; Rubio, C.M.; Martínez-Carreras, N.; García-Pintado, J.; García-Estríngana, P.; Gallart, F. (2011) Plot scale dynamics of soil moisture in a Mediterranean mountain area. Geophysical Research AbstractsVol. 13, EGU2011-7266. ISSN 1607-7962

2011 Rubio, C.M.; Outeiro, L.; Ferrer, F.; Úbeda, X. (2011) Variability of the soil thermal properties after a prescribed fire.Proceed. III Int. Meeting of Fire Effects on Soil Properties. A. Bento Gonçalves; A. Vieira (Eds.) NIGP-Univ. Of Minho and CEGOT, Guimaraes, Portugal.Pp. 115-119. ISBN 978-989-97214-0-1

2011 Rubio, C.M.; Josa, R.; Cobos, D.R.; Campbell, C.S.; Ferrer, F. (2011) Determining the Thermal Conductivity as a Function of Previous Moisture for a Soil with Different Percentages of Gravels. Unsaturated Soils, Taylor & Francis Group, London, UK.Vol. I, Pp. 597-601.ISBN 978-0-415-60430-4

2010 Rubio, C.M., Rodrigo, G., Mas, M.T., Ferrer, F., Josa, R., Verdú, A.M. (2010) Stimulating loss of dormancy in seeds of digitaria sanguinalis using a transient thermal flux. Proceed. X Simposium Hispano-Portugués de Relaciones Hídricas en las Plantas, Pp. 219-222.

2010 Llorens, P.; Poyatos, R.; Muzylo, A.; Rubio, C.M.; Latron, J.; Delgado, J.; Gallart, F. (2010) Hydrology in a Mediterranean mountain environment –The Vallcebre research basins (North Eastern Spain). III. Vegetation and water fluxes. International Association of Hydrological Sciences, Red Book Series. Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins IAHS Publ. 336, pp. 186-191.ISBN 978-1-907161-08-7

2010 Latron, J.; Llorens, P.; Soler, M.; Poyatos, R.; Rubio, C.M.; Muzylo, A.; Martínez-Carreras, N.; Delgado, J.; Regüés, D.; Catari, G.; Nord, G.; Gallart, F. (2010) Hydrology in a Mediterranean mountain environment-The Vallcebre research basins (North Eastern Spain). I. 20 years of investigations of hydrological dynamics. International Association of Hydrological Sciences, Red Book Series. Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins IAHS Publ. 336. ISBN 978-1-907161-08-7

2009 Rubio, C.M.; Josa, R.; Cobos, D.R.; Campbell C.S.; Ferrer, F. (2009) Hysteretic behaviour of thermal properties on porous media. Advances in Studies on DesertificationEditum Univ. Murcia Pp.603-606. ISBN 978-84-8371-888-9

2009 Rubio, C.M.; Josa, R.; Poyatos, R.; Llorens, P.; Gallart, F.; Latron, J.; Ferrer, F. (2009) An evaluation of different methods for measuring saturated hydraulic conductivity under two vegetated covers. Advances in Studies on Desertification Editum Univ. Murcia Pp.607-610. ISBN 978-84-8371-888-9

2009 Latron, J.; Llorens, P.; Soler, M.; Poyatos, R.; Rubio, C.M.; Muzylo, A.; Martínez-Carreras, N.; Delgado, J.; Regüés, D.; Catari, G.; Nord, G.; Gallart, F. (2009) Hydrology in a mediterranean mountain environment. The Vallcebre research catchments (NE, Spain) I. 20 years of investigations of hydrological dynamics. Advances in Studies on Desertification Editum Univ. Murcia Pp.559-562. ISBN 978-84-8371-888-9

2009 Llorens,P.; Poyatos, R.; Muzylo, A.; Rubio, C.M.; Latron, J.; Delgado, J.; Gallart, F. (2009) Hidrología de un ambiente Mediterráneo de montaña. Las cuencas de Vallcebre (pirineo oriental) III. Vegetación y flujos de agua. Advances in Studies on Desertification Editum Univ. Murcia Pp.571-574. ISBN 978-84-8371-888-9

2009 Rubio, C.M.; Josa, R.; Cobos, D.R.; Campbell, C.S.; Ferrer, F. (2009) Measurement of thermal properties on porous media subjected to wetting and drying processes. Geophysical Research Abstracts Vol. 11, EGU2009-10980. ISSN 1029-7006

2009 Latron, J.; Llorens, P.; Soler, M.; Poyatos, R.; Rubio, C.M.; Muzylo, A.; Martínez-Carreras, N.; Delgado, J.; Regüés, D.; Catari, G.; Nord, G.; Gallart, F. (2009) Hydrology in a Mediterranean mountain environment- The Vallcebre research catchments (North Eastern Spain). Geophysical Research AbstractsVol. 11, EGU2009-1447. ISSN 1029-7006

2009 Llorens, P.; Poyatos, R.; Muzylo, A.; Rubio, C.M.; Latron, J.; Delgado, J.; Gallart, F. (2009) Vegetation and water fluxes under Mediterranean mountain conditions. The Vallcebre research catchments (NE Spain). Geophysical Research AbstractsVol. 11, EGU2009-9506. ISSN 1029-7006

2009 Llorens, P.; Poyatos, R.; Muzylo, A.; Rubio, C.M.; Latron, J.; Delgado, J.; Gallart, F.(2009)Hydrology in a Mediterranean mountain environment –The Vallcebre research basins (North Eastern Spain). III. Vegetation and water fluxes. Landschaftökologie und Umweltforschung Vol. 50, 161-164. ISBN 978-3-89720-996-1

2009 Latron, J.; Llorens, P.; Soler, M.; Poyatos, R.; Rubio, C.M.; Muzylo, A.; Martínez-Carreras, N.; Delgado, J.; Regüés, D.; Catari, G.; Nord, G.; Gallart, F. (2009) Hydrology in a Mediterranean mountain environment-The Vallcebre research basins (North Eastern Spain). I. 20 years of investigations of hydrological dynamics. Landschaftökologie und Umweltforschung Vol. 50, 131-134. ISBN 978-3-89720-996-1

2009 Rubio, C.M.; Josa, R.; Ferrer, F. (2009) Hysteretic behaviour of the soil thermal properties based on wetting and drying cycles. Estudios de la Zona No Saturada del SueloVol. IX, 344-350. ISBN 978-84-96736-83-2

2009 Rubio, C.M.; Josa, R.; Ferrer, F.(2009) Determinación de propiedades térmicas en función de la humedad precedente para un suelo franco limoso con diferentes porcentajes de gravas. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. IX, 206-211. ISBN 978-84-96736-83-2

2009 Rubio, C.M.; Josa, R.; Ferrer, F. (2009) A new analytical laboratory procedure for determining the thermal properties in porous media, based on the american standard D5334-05. Estudios de la Zona No Saturada del SueloVol. IX, 200-205. ISBN 978-84-96736-83-2

2008 Rubio, C.M.; Mas, M.; Verdú, A.M.; Gallart, M.; Ferrer; F.; Josa, R. (2008) Effect of a transient thermal flux on the dormancy of Digitaria sanguinalis seeds. Italian Journal of Agronomy Vol. 3, 3707-708. ISSN 1125-4718

2008 Rubio, C.M.; Josa, R.; Villar, J.M.; Fonseca, F.; Ferrer; F. (2008) Development of laboratory analytical procedures to determine thermal properties in soils. Proceed. III International EUROSOIL Congress.ISBN 978-3-902382-05-4

2008 Rubio, C.M.; Josa, R.; Ferrer, F. (2008) Thermal properties as a function of water content in a silt porous media under laboratory conditions. Geographical Research Insitute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, Proceed. 15thInternational Congress of ISCO. “Soil and water Conservation, Climate Change and Environmental Sensitivity”.Vol. 15, p.108. ISBN 978-963-9545-20-5

2008 Rubio, C.M.; Josa, R.; Cobos, D.R.; Ferrer, F. (2008) Application of dual needle heat pulse to obtain the thermal properties in a silty porous media under laboratory conditions.Geophysical Research AbstractsVol. 10, 11903. ISSN 1029-7006

2008 Poyatos, R.; Llorens, P.; Piñol, J.; Rubio, C. (2008) Response of co-occuring Scots pine (Pinus sylvestris L.) and pubescent oak (Quercus pubescens Willd.) to soil and atmospheric water deficits. Annals of Forest Science Vol. 65, 306-319. ISSN 1286-4560

2008 Rubio, C.M. (2008) Applicability of site-pedotransfer functions and Rosetta model for the estimation of dynamic soil hydraulic properties under different vegetation covers. Journal of Soils and Sediments Vol. 8, 137-145. ISSN 1614-7480

2008 Rubio, C.M.; Llorens, P.; Gallart, F. (2008) Uncertainty and Efficiency of PedoTransfer Functions for estimating water retention characteristics of soils. European Journal of Soil Science Vol. 59, 339-347. ISSN 1351-0754

2007 Rubio, C.; González-Flor, C.; Josa, R. (2007) Monitorización del contenido de agua en los sustratos de restauración minera calibración de las medidas de TDR en laboratorio y campo. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. VIII, 161-166. ISBN 84-690-7893-8

2007 Llorens, P.; Gallart, F.; Latron, J.;Poyatos, R.; Rubio, C.; García-Pintado,J.; Muzylo, A. (2007) Improving the balance simulation of a Mediterranean catchment using TOPBAL, a modified version of TOPMODEL. Geophysical Research AbstractsVol. 9, 08603. ISSN 1029-7006

2006 Llorens, P.; Gallart, F.; Latron, J.;Poyatos; R., Rubio, C.;Garcia-Pintado, J. (2006) Simulating the water balance ofcatchments with diverse vegetation types within the TOPMODEL framework. Euromedit. Network Exp. Representative Basins Pp127. ISBN 2-919900-06-4

2006 Llorens, P.; Gallart, F.; Latron, J.;Poyatos, R.; Rubio, C.; García-Pintado,J. (2006) TOPBAL A TOPMODEL version developed for an improved simulation of the water balance of diverse vegetation types. Geophysical Research AbstractsVol. VIII, 06142. ISSN 1029-7006

2006 Rubio, C; Llorens, P.; Gallart, F. (2006) Efficiency of different methods to predict the soil water retention curve. From direct determination to Pedotransfer functions. Euromedit. Network Exp. Representative Basins. ISBN 2-919900-06-4

2006 Rubio, C.; Llorens, P.; Latron, J.; van Genuchten, M.Th. (2006) Modelling sub surface flow in an old agricultural terraced area using HYDRUS-1D. A multi criteria evaluation approach. Geophysical Research AbstractsVol. VIII, 06226. ISSN 1029-7006

2006 Latron, J.; Lana-Renault, N.; Llorens, P; Poyatos, R.; Serrano-Muela, P.; Nadal-Romero, E.; Rubio, C.; Regüés, D. Gallart, F.; García-Ruiz, J.M. (2006) Cross-site comparison modelling of the hydrological behaviour of two mediterranean mountain catchments.Geophysical Research AbstractsVol. VIII,07461. ISSN 1029-7006

2005 Latron, J.; Rubio, C. y Llorens, P. (2005) Relaciones entre la dinámica local de la humedad del suelo y la respuesta hidrológica a escala de cuenca. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. VII, 69-73. ISBN 84-9749-171-8

2005 Latron, J; Rubio, C.; Llorens, P. (2005) Investigating local scale soil moisture dynamics and its relation to catchments scale hydrological response. Geophysical Research AbstractsVol. 7, 08832. ISSN 1029-7006

2005 Llorens, P.; Poyatos, R.; Rubio, C.; Latron, J.; Gallart, F. (2005) El papel del bosque en los procesos hidrológicos. Ejemplos en las cuencas de investigación de Vallcebre (Prepirineo Catalán). Cuadernos de Investigación Geográfica Vol. 31, 27-44. ISSN 0211-6820

2005Rubio, C. (2005) Hidrodinámica de los suelos de un área de montaña media mediterránea sometida a cambios de uso y cubierta. Dissertation PhD Thesis. ISBN 84-689-7924-4

2005 Rubio, C.; Llorens, P.; van Genuchten, M.Th. (2005) Modelización de un flujo saturado transitorio en suelos franco-limosos utilizando HYDRUS-1D. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. VII, 257-261. ISBN 84-9749-171-8

2005 Rubio, C.; Llorens, P.; van Genuchten, M.Th. (2005) Modelling transient variable saturated flow under natural conditions using HYDRUS-1D. Geophysical Research AbstractsVol. 7, 08825. ISSN 1029-7006

2004 Rubio, C.; Llorens, P.; Latron, J.; Gallart, F. (2004) Evaluation of field and laboratory methods to estimate saturated hydraulic conductivity and its influence on infiltration-runoff modelling. Euromediterranean Network Experimental Representative Basins 171. ISBN 88-8080-053-1

2004 Rubio, C.; Llorens, P. (2004) Comparing different pedotransfer functions for silty loam soils in a Mediterranean mountain catchment. European Cooperation Field Scientific & Technical Research 273-278. ISBN 88-7830-387-9

2003 Rubio, C.; Llorens, P.(2003) Evaluación del uso de funciones de edafotransferencia para la determinación de propiedades hidrodinámicas de los suelos en una cuenca experimental (Vallcebre, Alt Llobregat). Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. VI, 137-142. ISBN 84-688-3698-2

2002 Sala, M.; Rubio, C.; Bernia, S. (2002)Hidro-geomorfología de laderas. El papel del sustrato litológico, los usos del suelo y las variaciones espaciales. En: Aportaciones a la Geomorfología de España en el inicio del III Milenio, (eds) A. Pérez-Glez, J. Vegas, M.J. Machado.325-335. ISBN 84-7840-447-3

2000 Sala, M.; Rubio, C. (2000) Estudi i mesura de l’escolament i l’erosió en parcel·les experimentals al massís de Les Gavarres. Institució Catalana d’Història Natural Vol. 68, 135-148. ISSN 1133-6889

2000 Morera, E.; Peidró, E; Rubio, C. (2000) La falsa realidad de un vertedero controlado el caso del vertedero de la Fontsanta. Industria y Medio Ambiente Vol 7, 391-398. ISBN 84-7908-577-0

Back To Top