skip to Main Content

Barcelona, 1988. Geògrafa per la Universitat de Barcelona especialitzada en Gestió de Sòls i Aigües per la Universitat de Lleida. Actualment finalitzant la tesi doctoral que porta per títol “ Efectes a llarg termini de les cremes prescrites als sòls i la seva importància per la gestió forestal”. Autora de diversos articles d’abast internacional entre els quals es troben: “Long-term dynamics of soil chemical properties after a prescribed fire in a Mediterranean forest (Mongrí Massif, Catalonia, Spain)” i “Effects of prescribed fires on soil properties: A review”. Investigadora predoctoral dels projectes de recerca “Calidad del suelo, control de la erosión y recuperación de la vegetación bajo diferentes tipus de gestión. POSTFIRE” (CGL2013-47862-C2-1-R) i “Estrategias de gestión forestal y manejo postincendio orientades a la conservación y mejora de la calidad del suelo. POSTFIRE_CARE” (CGL2016-75178-C2-1-R).

Back To Top