skip to Main Content

Barcelona, 1963. Amant de la muntanya estudia geografía física a la Universitat de Barcelona. Al 1991 presenta la tesi doctoral “Pèrdua de sòl i de nutrients posterior a un incendi forestal”, on es va demostrar com la intensitat del foc és més perjudicial pel sòl que la tala dels boscos, així com la variabilitat longitudinal de l’erosió (Universidad de Barcelona/Instituto de Geología Jaume Almera,CSIC).

Soler, M & Sala M (1992): Effects of fire and of a clearing in a Mediterranean Quercus ilex Woodland: An experimental approach. Catena, 3, 321-332.

Del 1983 al 2008 sense deixar els temes d’erosió, fa un salt de les parcel.les a les petites conques fluvials experimentals amb estudis relacionats amb el transport de sediment, demostrant tant la variabilitat espacial com temporal de l’erosió, així com en estudis de models d’erosió.(Institut Ciencies de la Terra Jaume Almera- CSIC).

  1. Soler, J. Latron and F. Gallart (2008):Relationships between suspended sediment concentrations and discharge in two small research basins in a mountainous Mediterranean area (Vallcebre, Eastern Pyrenees).Geomorphology 98. 143-152.
  2. Martínez-Carreras, M. Soler, E. Hernández and F. Gallart (2007): Simulating badland erosion with KINEROS2 in a small Mediterranean mountain basin (Vallcebre, Eastern Pyrenees).Catena 71. 145-174.

Del 2008 al 2010 anant més enllà, els temes d’erosió es van basar en la fiabilitat dels instruments de mesura i trobar el seu error i interval de confiança de les lectures que realitzen aquests aparells.

  1. Nord, F. Gallart, N. Gratiot,J, M. Soler, I. Reid, D. Vachtman, J. Latron, J.P. Martín-Vide &J.B. Laronne (2014): Applicability of an acoustic Doppler devices for flow velocity measurements and discharge estimation in flows with sediment transport. Journal of Hydrology509, 504-518.
  2. Soler, G. Nord, G. Catari & F. Gallart (2012): Assessing suspended sediment concentration measurement error in relation to particle size using continuous sensors in a small mountain stream (Vallcebre catchments, Eastern Pyrenees).Zeitschrift für Geomorphologie, 56. 96-113.

A mitjans del 2010 es trasllada a Blanes com a responsable del servei de cromatografía del Centre d’estudis Avançats de Blanes (CSIC). Comença una nova etapa dedicada a estudis d’anàlisis de pigments orgànics liposolubles de diferents procedències: columna d’aigua, biofilms, vegetació i  sediments.

  1. Soler & X. Ubeda (2018): Evaluation of fire severity via analysis of photosynthetic pigments: oak, eucaliptus, and cork oak leaves in a Mediterranean forest. Journal of Environmental Management206 65-68.

ARTICLES:

2018 Soler, M. & Ubeda, X. (2018): Evaluation of fire severity via analysis of photosynthetic pigments: oak, eucaliptus, and cork oak leaves in a Mediterranean forest. Journal of Environmental Management206 65-68.

2014Nord, G., Gallart, F., Gratiot,J., Soler, M., Reid, I., Vachtman, D., Latron, J.,Martín-Vide, JP. &Laronne, JB. (2014): Applicability of an acoustic Doppler devices for flow velocity measurements and discharge estimation in flows with sediment transport. Journal of Hydrology509, 504-518. 

2012Soler,M., Nord, G., Catari G., & Gallart, F. (2012): Assessing suspended sediment concentration measurement error in relation to particle size using continuous sensors in a small mountain stream (Vallcebre catchments, Eastern Pyrenees).Zeitschrift für Geomorphologie, 56. 96-113.

2008Soler,M., Latron, J. & Gallart, F. (2008):Relationships between suspended sediment concentrations and discharge in two small research basins in a mountainous Mediterranean area (Vallcebre, Eastern Pyrenees).Geomorphology 98. 143-152.

2007 Soler, M., Regüés, D., Latron, J. & Gallart, F. (2007): Frequency-magnitude relationships for precipitation, stream flow and sediment load events in a small Mediterranean basin (Vallcebre basin, Eastern Pyrenees). Catena 71. 164-171

2007Latron,J., Soler, M., Llorens, P. & Gallart, F (2008): Spatial and temporal variability of the hydrological response in a small Mediterranean research catchment (Vallcebre, Eastern Pyrenees).Hydrological Processes22, 775-787

2006 Soler, M., Regüés, D., Latron, J. & Gallart, F.(2006):Flood and sediment transport response to hydrometeorological events of diverse magnitude in the Vallcebre basin, Eastern Pyrenees. In Sediment Dynamics and the Hydromorphology os fluvial systems. IAHS publication 306. 56-63 ISBN1-90150268-6

Back To Top