skip to Main Content

Articles en revistes nacionals i internacionals

Alcañiz, M., Outeiro, L., Francos, M., Úbeda, X. (2018). Effects of prescribed fires on soil properties: A review. Science of the Total Environment, 613-614. 944-957. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.144

Francos, M., Pereira, P., Alcañiz, M., Úbeda, X. (2018). Long-term impact of wildfire on soils exposed to different fire severities. A case study in Cadiretes Massif (NE Iberian Peninsula). Science of the Total Environment, 615: 664-671. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.311

Francos, M., Pereira, P., Mataix-Solera, J., Arcenegui, V., Alcañiz, M.Úbeda, X. (2018). How clear-cutting affects fire severity and soil properties in a Mediterranean ecosystem. Journal of Environmental Management, 206: 625-632.  https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.11.011

Francos, M., Pereira, P., Alcañiz, M., Úbeda, X. (2018). Post-wildfire management effects on short-term evolution of soil properties (Catalonia, Spain, SW-Europe). Science of the Total Environment, 633: 285-292. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.195

Pereira, P., Francos, M., Brevik, E., Úbeda, X., Bogunovic, I. (2018). Post-fire soil management. Current opinion in environmental health and science, 5: 26-32. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2018.04.002

Soler, M., Úbeda, X. (2018). Evaluation of fire severity via analysis of photosynthetic pigments: Oak, Eucalyptus and Cork oak leaves in a Mediterranena forest. Journal of Environmental Management, 206: 65-68. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.10.011

Tort, J.; Santasusagna, A. (2018). La ciudad como ecosistema. Entrevista a Salvador Rueda. Biblio 3W. Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1233.pdf

Tort, J.; Santasusagna, A. (2018). El binomio urbs/rur como base de la concepción territorial y urbanística de Ildefonso Cerdà. Revista de Antropología y Sociología: VIRAJES, 20, 37-59. DOI: 10.17151/rasv.2018.20.1.3

Alcañiz, A., Outeiro, L., Francos, M., Farguell, F., Úbeda, X. (2016). Long-term dynamics of soil chemical properties after a prescribed fire in a Mediterranean forest (Montgri Massif, Catalonia, Spain). Science of the Total Environment, 572: 1329-1335. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.115

Francos, M., Pereira, P., Alcañiz, M., Mataix-Solera, M., Úbeda, X. (2016). Impact of an intense rainfall event on soil properties following a wildfire in a Mediterranean environment (North-East Spain). Science of the Total Environment, 572, 1353-1362. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.145

Francos, M., Úbeda, X., Tort, J., Panareda, J.M., Cerdà, A. (2016). The role of forest fire severity on vegetation recovery after 18 years. Implications for forest management of Quercus suber L. in Iberian Peninsula. Global and Planetary Change, 145: 11-16. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.07.016

Rodríguez-Carreras, R., Úbeda, X., Outeiro, L., Asperó, F. (2014). Perceptions of social and environmental changes in a Mediterranean forest during the last 100 years: The Gavarres Massif. Journal of Environmental Management, 138: 75-86. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.08.013

Vila, J., Rodríguez-Carreras, R., Varga, D., Ribas, A., Úbeda, X., Asperó, F., Llausàs, A., Outeiro, L. (2016). Stakeholders perceptions of landscape changes in the Mediterranean mountains of the north – eastern Iberian Peninsula. Land Degradation Development, 27: 1354–1365. https://doi.org/10.1002/ldr.2337

Úbeda, X., Sarricolea, P. (2016). Wildfires in Chile: A review. Global and Planetary Change, 146: 152-161. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.10.004

Santasusagna A.; Tort, J. (2015). Urban planning in riverfront areas. A case study of a mediterranean city: Terrassa (Catalonia, NE Spain). Miscellanea Geographica, 19 (3): 14-21. https://doi.org/10.1515/mgrsd-2015-0015

Santasusagna, A.; Tort, J. (2015). Notas sobre el tratamiento urbanístico de la fachada fluvial del río Ter en Manlleu en el último medio siglo. Cuadernos Geográficos, 54 (1): 27-44.

Rodríguez Carreras, R. (2011). Els incendis forestals des d’una perspectiva antròpica. Treballs de la Societat Catalana de Geografia , 71-72: 137-160.  Barcelona. ISSN: 1133-2190. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000180/00000084.pdf

 

Llibres i capítols de llibre

Pereira, P., Francos, M., Úbeda, X., Brevik, E.C. (2018). Fire impacts in European Grassland Ecosystems. In: Bento-Gonçalves, A.J., Vieira, A.A.B., Melo-Costa, M.R., Marques-Aranha, J.T. (eds.), Wildfires: Perspectives, Issues and Challenges of the 21st Century. Nova Science Publisher, 1-27. ISBN: 978-1-53612-890-1.

Tort, J.; Galindo, R.; Santasusagna, A.; Clavero, R.; Albacete, X.; Vilalta, M.; Vadrí, M. T.; Gracia, R.; Pradilla, M. A.; Sancho, A.; Font, T.; Forcadell, X.; Romeu, J.; Anglès, B.; Iglesias, M.; Salamero, L.; Sigalat, M. (2018). L’articulació geogràfica i jurídica dels municipis fronterers: radiografia de la cooperació en els límits autonòmics entre Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana. Escola d’Administració Pública de Catalunya. ISBN: 978-84-393-9730-4. http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/col_leccio_estudis_de_recerca_digital/18_articulacio_geografia_juridica_municipis_fronterers/estudis_recerca_digitals_18.pdf

Santasusagna, A.; Tort, J.; Parmentier, H. (2018). Les requalifications des espaces fluvio-urbains de trois villes catalanes (Espagne) au cours du dernier demi-siècle: extension du bâti et développement des espaces verts. In: Rouget, N.; Schmitt, G. (eds.), Nature des villes, nature des champs. Presses Universitaires de Valenciennes, 171-199.

Marsal, R.; Santasusagna, A. (2018). IdRA Documents 4 – III Jornada de Joves Investigadors de l’IdRA. Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/122407

Pereira, P., Brevik, E.C.,  Cerdà, A., Úbeda, X., Novara, A., Francos, M., Rodrigo-Comino, J., Begonovic, I., Khaledian, Y. (2017). Mapping ash CaCO3, pH and extractable elements using principal component analysis. In: Pereira, P., Brevik, E., Muñoz-Rojas, M., Miller, B. (eds.), Soil Mapping and Process Modeling for Sustainable Land Use Management. Elsevier, 319-334.

Francos, M., Pereira, P., Alcañiz, M., Mataix-Solera, J., Arcenegui, V., Úbeda, X. (2016). Efecto de una lluvia torrencial post-incendio en la repelencia al agua y la velocidad de infiltración de un suelo en un ambiente mediterráneo (NE España). In: Durán, J.J., Montes, M., Robador, A., Salazar, A. (eds.), Comprendiendo el relieve: del pasado al futuro. Publicaciones del instituto Geológico y Minero de España. Geología y Geofísica (5), 81-88. ISBN 978-84-9138-013-9. Depósto legal: M-21672-2016.

Úbeda, X., Francos, M. (2014). Libro de resúmenes FUEGORED. FUEGORED-Pau Costa Foundation-Universitat de Barcelona-GRAM. Barcelona. 89 pp.

Francos, M., Velasco, A., Úbeda, X. (2014). Hidrofobicidad en suelos quemados a diferente intensidad. Efectos a largo plazo y ensayos de laboratorio. In: Schnabel, S., Gómez Gutiérrez, A. (eds.), Avances de la Geomorfología en España 2012-2014. Sociedad Española de Geomorfología (SEG), 188-191. ISBN: 978-84-617-1123-9.

Simeonova, V.; Santasusagna, A.; Losada, J.; Gómez, S. (2014). EJIG Conference Proceedings. Geography facing the Global Chanllenges. ISBN: 878-84-606-6975-3. https://issuu.com/ejig2014/docs/actas_ejig_2014/132

Back To Top