Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Breu història del GRAP

L’activitat del GRAP s’inicià a principis dels anys vuitanta del segle passat amb les intervencions arqueològiques als jaciments de la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià, Tarragona), Alto de la Cruz (Cortes, Navarra) i Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà, Girona) a partir de finals de la dècada de 1980. Els estudis es van centrar en l’anàlisi del procés de transició entre el Bronze Final, la Primera Edat del Ferro i l’Ibèric antic a l’àrea del nord-est peninsular, l’impacte del comerç mediterrani i l’evolució de les estructures organitzatives i de control territorial al llarg d’aquests períodes. Aquesta activitat de recerca continua fins a l’actualitat, amb les intervencions als jaciments de la Ferradura (Ulldecona, Montsià), la Cogula (Ulldecona, Montsià) i, molt especialment, Sant Jaume (Alcanar, Montsià).

A partir de l’any 2000 s’encetà una forta i consolidada línia de recerca centrada en l’estudi de la historiografia de l’arqueologia a Catalunya i Espanya. A partir de 2008, aquesta línia de recerca s’amplià per englobar també l’estudi de la protecció i espoli del patrimoni històric, artístic i arqueològic espanyol i, per extensió, del patrimoni arqueològic en temps de guerra.

Des del 2012 s’ha potenciat aquest àmbit de la recerca en història de l’arqueologia amb un segon nucli de treball centrat en l’anàlisi de les relacions internacionals dels investigadors espanyols, i s’ha obert una de nova centrada en l’estudi de l’art rupestre prehistòric en la vessant mediterrània, així com una altra línia de treball sobre l’art rupestre amb especial importància en les anàlisis arqueoacústiques, en relació tant amb la música prehistòrica com amb l’acústica del paisatge.

A partir de 2014 hem encetat una darrera línia de treball vinculada amb la museologia i la didàctica aplicada a l’àmbit de l’arqueologia, culminada amb el projecte de la col·lecció museogràfica permanent del poblat del Alto de la Cruz (Cortes, Navarra).