Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Gloria Munilla 230Dra. Gloria Munilla Cabrillana

Profesora Agregada de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 1998-presente.

Directora del Máster Interuniversitario del Mediterráneo Antiguo (MIMA), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad de Alcalá de Henares (UAH). 2012-presente.

Directora del proyecto museográfico y de investigación “Alto de la Cruz. Las claves de la protohistoria europea”. 2016-presente.

Directora del Programa de Artes y Humanidades de la UOC (2005-2009).

Directora del Máster Interuniversitario en Gestión Cultural (UOC/UIB/UdG) (2008-2009).

Directora Académica del área de Humanidades de la UOC (2002-2009)

Directora del Grup de Recerca Òliba (Tecnologies de la información i la comunicación aplicades a la difusió i documentació del patrimoni) (2000-2004)

Directora del Grup de Recerca Museia (Espai de recerca sobre Patrimoni, Museologia i Museografía) (2004-2015).

Miembro de la Comisión Estatal para la elaboración del Libro Blanco del Grado de Humanidades (2005).

Profesora Asociada a tiempo completo de la Universidad de Barcelona (1990-1998).

Ha dirigido 7 tesis doctorales en la UB y la UOC, 10 TFC, 3 TFG y 14 TFM en la UB y la UOC.

Sus principales líneas de investigación se centran en la Museología y Museografía; Gestión Cultural; la Protección del Patrimonio Artístico y Arqueológico en tiempo de guerra; Patrimonio, Museos, Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación; y Protohistoria de la península Ibérica.

 

Principales publicaciones:

MUNILLA, G.; GRACIA, F. (2017): “El Servicio de Recepción y Clasificación de Metales. La Generalitat de Catalunya y la destrucción del patrimonio artístico durante la Guerra Civil”. Congreso Internacional. Patrimonio Cultural. Guerra Civil y Posguerra. Instituto del Patrimonio Cultural de España/Universidad Complutense de Madrid. Madrid. (en prensa)

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2016): “The protection of archaeological sites with ideological value during the Spanish Civil War (1936-1939). The case of Ampurias”. Histories of Archaeology in the graeco-roman world. International Conference. Swdish Institute of Classical Studies in Rome. Roma.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2016): “Ampurias y los orígenes del turismo arqueológico en Cataluña”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 34, pp. 383-404.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2015): Reseña. “Joaquim Nadal i Farreras, Gemma Domènech i Casadevall. Patrimoni i Guerra. Girona 1936-1940”. Revista de Catalunya, 292, pp. 183-186.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; GARCÍA RUBERT, D.; MORENO, I.; DÍAZ ANDREU, M. (2015): “Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP). Protohistoria, Historiografía y Patrimonio”. Pyrenae, Especial, 1, pp. 91-118.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2014): “Empúries. Arqueologia, identitat nacional i turisme en el primer franquisme (1939-1956). Funcions del passat en la cultura catalana contemporània: institucionalització, representacions i identitat. Fundació UOC. Barcelona.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2013): El tesoro del Vita. La protección y expolio del patrimonio histórico-arqueológico durante la Guerra Civil. Ed. Universidad de Barcelona. Barcelona. 498 p.

GRACIA,F.; MUNILLA, G. (2013): “The influence of nationalism in the origins of classical archaeology in Catalonia (1875-1907)”. Classical Archaeology in tle Late Nineteenth Century. Roma. Ed. Swedish Institute of Classical Studies in Rome. (in print).

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2013): “El frente del arte”. Desperta Ferro. Historia Contemporánea, 4, pp. 44-49.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2011): Salvem l’art. La protecció del patrimoni cultural calatà durant la Guerra Civil (1936-1939). Ed. La Magrana- RBA. Barcelona, 509 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2011): “Agustí Duran i Sanpere. La protecció del patrimoni documental en temps de crisi”. Anuari d’Arqueologia i patrimoni de Barcelona, 2, pp. 172-183.

MUNILLA, G.; GRACIA, F.; GONZÁLEZ, C. (2010): “Exvots ibèrics”. AA.VV. Fons del Museu Frederic Marès/5. Catàleg d’escultura i col.leccions del món antic. Ed. ICUB. Barcelona, pp. 103-177.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2010): “El Instituto Arqueológico de España y el Imperio. Un intento fallido de reorganización de la protección y estudio del patrimonio arqueológico en 1938”. AA.VV. Congreso Internacional Patrimonio, Guerra Civil y Posguerra. Madrid, pp. 171-183.

GRACIA, F.; GARCÍA RUBERT, D.; MUNILLA, G.; VILLALBÍ, M.M. (2006): Alcanar. La Moleta del Remei. Ed. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 59 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2004): Protohistoria. Pueblos y culturas en el Mediterráneo entre los siglos XIII y II a.C. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 790 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2002): “Le concept de la répresentation de l’oeil dans les figurines religieuses dans l’habitat du premier Âge du Fer du Alto de la Cruz (Cortes de Navarra, Espagne) ». AA.VV. Autour de l’œil dans l’Antiquité. Approche pluridisciplinaire. Lons-le-Saunier, pp. 51-66.

GRACIA, F.; GURT, J.Mª. CARRERAS, C.; MUNILLA, C. (Eds.). (2001): Jornades d’Arqueologia i Tecnologies de la Informació i la Comunicació: Recerca, Docència i Difusió. Ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 156 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (1999-2000): “La Universidad de Barcelona y la investigación sobre la Cultura Ibérica. De Bosch Gimpera a Maluquer de Motes (1916-1988)”. AA.VV. La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. III El litoral mediterráneo. Ed. UAM-CAM. Madrid, pp. 169-208.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2000): “El poblado de Cortes de Navarra. Alto de la Cruz (Cortes, Navarra)”. AA.VV. 100 Imágenes. Pasado y presente de la Arqueología Española. Ed. UAM-CAM. Madrid, pp. 121-124.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; GARCÍA, D. (2000): “Moleta del Remei (Alcanar, Montsià). Balance de Investigación 1985-1997”. XXII Colloque International pour l’Étude de l’Âge du Fer. L’hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental. Girona, pp. 59-72.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2000): “Hipertexto multimedia Cultura Ibérica”. AA.VV. La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. El litoral mediterráneo. Ed. UAM-CAM. Madrid, pp. 265-276.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2000): El llibre dels Ibers. Viatge il.lustrat a la Cultura Ibèrica. Edicions El Medol-MAC. Tarragona, 100 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (1999): La Moleta del Remei. La Cultura Ibérica en el Montsià. Colección TEAM 2. CD-ROM. Universitat de Barcelona. Barcelona.

GRACIA, F.; GARCÍA RUBERT, D.; MUNILLA, G. (1999): “Sant Jaume-Mas d’en Serra (Alcanar, Tarragona). Un asentamiento de transición entre los siglos VII y VI a.C. en el área de la desembocadura del Ebro. Primeros resultados”. Revista de Estudios Ibéricos, 3, pp. 223-244.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (1998): Cronología Histórica Universal. Orígenes-1449. Ed. Vox-Bibliograf. Barcelona, 292 p.

GRACIA, F.; GARCÍA RUBERT, D.; MUNILLA, G. (1998): “Las facies cerámicas de importación durante el siglo III y primera mitad del siglo II a.C. en la región sur de la desembocadura del Ebro”. AA.VV. Les fàcies ceràmiques d’importació a la costa ibérica, les Balears i les Pitiüses durant el segle III aC i la primera meitat del segle II a.C. Barcelona, pp. 83-96.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; GARCÍA, E.; MUNILLA, I. (1997): “Architecture protohistorique du NE. De la Péninsule Ibérique. Modellisations théoriques pour l’interpretation du microespace ». 119è Congrès National des Sociétés Savantes. Comités des Travaux Historiques. Amiens-París, pp. 101-114.

MUNILLA, G.; GRACIA, F.; GARCÍA, E. (1996): “Paléoeconomie de l’Âge du Fer dans les Pyrénées Occidentales. Alto de la Cruz (Cortes de Navrra), un modèle d’étude théorique”. AA.VV. Pyrénées Prehistoriques. Arts et sociétés. 118è Congrès Natuonal des Sociétés Savantes. Comités des Travaux Historiques. París, pp. 567-596.

GRACIA, F.; MUNILLA, G. (1997): Protohistòria. Pobles y cultures a la Mediterrània entre els segles XIV i II a.C. Ed. Universitat de Barcelona. Barcelona, 485 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; GARCÍA, E. (1996): “Estructura social, ideología y economía en las prácticas privadas o públicas en poblado”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Castellón, 18, pp. 443-460.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; GARCÍA, E.; PLAYÀ, R.; MURIEL, S. (1995): “Demografía y superficie de poblamiento en los asentamientos ibéricos del Levante y N.E. peninsular”. Complutum. Extra II. Homenaje a Manuel Fernández Miranda. Madrid, pp. 177-191.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; GARCÍA, E. (1994): “Models d’anàlisi de l’Arqueitectura ibérica. Espai públic i construccions religioses en medis urbans”. Cota Zero. Revista d’Arqueologia i Ciència, 10, pp. 92-101.

MALUQUER DE MOTES, J.; GRACIA, F.; MUNILLA, G. (1990): Alto de la Cruz, Cortes de Navarra. Campañas 1986-1988. Trabajos de Arqueología Navarra, 9. Pamplona, 246 p.

GRACIA, F.; MUNILLA, G.; PALLARÉS, R. (1988): El poblado ibérico de La Moleta del Remei (Alcanar, Montsià). Campañas 1985-1986. Ed. Diputación Provincial de Tarragona. Tarragona. 190 p.

MALUQUER DE MOTES, J.; CELESTINO, S.; GRACIA, F.; MUNILLA, G. (1986): El santuario protohistórico de Zalamea de la Serena (Badajoz). III 1983-1986. Ed. Universitat de Barcelona. Barcelona, 106 p.

  • 1