Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Laura ÁlvarezLaura Álvarez

Sóc Graduada en Arqueologia per la Universitat de Barcelona (2016) i Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia per la mateixa universitat (2018). Membre del GRAP (Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica), m’estic especialitzant en Arqueologia Tèxtil, amb especial èmfasi en contextos protohistòrics i de la primera edat del ferro (ss. VIII – V ane). Juntament amb la meva tasca com a arqueòloga, col·laboro activament en diversos projectes museològics i de difusió cultural des del 2017.

Entre els projectes de recerca en què he participat, destaca la participació en excavacions arqueològiques d'època prehistòrica, protohistòrica, romana i contemporània (arqueologia subaquàtica). Especialment, les campanyes d'excavació realitzades pel GRAP a Sant Jaume – Mas d'en Serrà (Alcanar, Montsià) i la Ferradura (Ulldecona, Montsià)

Actualment participo en l'estudi dels pesos de teler del jaciment protohistòric de Sant Jaume, així com en diversos projectes museogràfics, d'integració social i difusió cultural de caràcter nacional com a gestora cultural.

  • 1