Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Margarita Rodés grapMargarita Rodés

Sóc estudiant del grau d’Arqueologia a la Universitat de Barcelona i Becària de Col·laboració al GRAP. Cronològicament, m’interessa l’època protohistòrica en tots els seus aspectes. Actualment estic realitzant el meu projecte de Treball de Final de Grau on estudio les importacions de vaixella fenícia en època protohistòrica a partir dels conjunts dels jaciments de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) i de la Ferradura (Ulldecona, Montsià), per tal d’explorar la relació entre la població indígena del nord-est peninsular i els agents comercials fenicis des del punt de vista de la distribució de peces ceràmiques. 

He participat en diverses excavacions arqueològiques, tant de cronologia protohistòrica com medieval, així com en diverses campanyes que el grup de recerca ha realitzat als jaciments de la primera edat del ferro de Sant Jaume i la Ferradura.

  • 1