Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)

Universitat de Barcelona

Carrer de Montalegre 6, 08001 Bareclona
mail: grap@ub.edu 
telèfon: + 34 934 037 543
Despatx: 1067 
 

Segueix-nos

Els estudis sobre la protecció del patrimoni històric i arqueològicdurant la Guerra Civil. Un balanç de recerca (2011-2021)

El passat 17 d'octubre el Dr. Dr. Francisco Gracia Alonso va impartir la Conferència amb el títol: "Els estudis sobre la protecció del patrimoni històric i arqueològicdurant la Guerra Civil. Un balanç de recerca (2011-2021)" en la jornada "L'art en perill! Patrimoni i salvaguarda en la Guerra Civil española" (intervenció a partir del minut 55,15)