MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • Fàbrica de Cloratita de Flix
    Fàbrica de Cloratita de Flix

    Aquest curs 2018-2019 es farà una primera intervenció a la fàbrica de cloratita de Flix (planta d'elaboració d’explosius clorats tipus Miedziankit.

La fàbrica de “cloratita” de Flix

Aquest curs 2018-2019 es farà una primera intervenció a la fàbrica de cloratita de Flix (planta d'elaboració d’explosius clorats tipus Miedziankit. Barreja de clorat de potassa, clorur amònic i nitrat potàssic).

Es tracta d’una antiga fàbrica d’explosius que va iniciar la seva producció el 1923 i que es va mantenir activa fins el 1938, quan s'atura la producció per la manca de matèria primera (clor). La fàbrica no va patir desperfectes durant la guerra i tot indica que després d’aquesta no es va reprendre la seva activitat. Enguany s’excavaran dos refugis antiaeris existents i es farà prospecció en extensió, dibuix i l’estudi de les edificacions (arqueologia vertical).

Direcció: Sr. Jordi Ramos

Tutorització: Dra. Queralt Solé

Calendari: Del 27 de juny al 6 de juliol (sortida de Barcelona el 26 de juny a la tarda) 

Nombre de places: 8

Observacions: S'excava tots els dies de la setmana. Estada a Flix 

Institució responsable: UB i Ajuntament de Flix