MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • L'ESQUERDA
    L'ESQUERDA

    Conserva evidències de més de 2500 anys d’història, des del bronze final, món ibèric, época visigoda i tot el període alt i baix medieval, fins al seu abandonament l’any 1314

L'Esquerda

Situat sobre un meandre del riu Ter, l’Esquerda és un important jaciment arqueològic que conté restes de diversos períodes històrics, des del segle X aC fins el segle XIV de la nostra era. Conserva evidències de més de 2500 anys d’història, des del bronze final, món ibèric, época visigoda i tot el període alt i baix medieval, fins al seu abandonament l’any 1314. Des de l’any 2006 és un Bé Cultural d’Interès Nacional declarat per la Generalitat de Catalunya.

Actualment, les excavacions anuals, que es realitzen en els mesos d’estiu compten amb el permís preceptiu del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya sota la direcció de I. Ollich, M. Rocafiguera i O. Amblàs. En els darrers anys, les tasques arqueològiques s’han centrat en l’àrea emmurallada que tanca el jaciment a la zona nord i han permès delimitar en extensió la muralla externa i acotar-ne la cronologia. El jaciment de l’Esquerda és un espai privilegiat per a l’excavació i anàlisi de grans estructures, amb una seqüencia d’ocupació intensa i continuada, de gran complexitat estratigràfica, que constitueix un repte formatiu i intel·lectual del gran abast. Els estudiants que participen a la campanya de pràctiques realitzen l’assignatura en horari intensiu, de matins, i disposen de les instal·lacions annexes al jaciment per a dur a terme els seu treball autònom de processat i interpretació de dades a la tarda. Les tasques d’excavació inclouen la formació en tècniques de topografia i registre arqueològic, amb sessions específiques en formació en arqueologia experimental.

Direcció: Dra. Immaculada Ollich, Dr. Albert Pratdesaba, Dra. Esther Travé

Tutorització: Dra. Esther Travé

Calendari:  Del 27 de juny al 8 de juliol

Nombre de places: 10

Observacions: De dilluns a divendres, de 7 a 15 h. Estada a Roda de Ter. 

Institució responsable: Fundació Privada l'Esquerda i Ajuntament de Roda de Ter

Visitar plana web de l'esquerda