MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 33 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • Terrisseria Tarrés
    Terrisseria Tarrés

    El camp de pràctiques ha permès fins ara la recuperació de dipòsits i basses de decantació de l'argila, un canal de desguàs, un col·lector revestit de ceràmica vidriada que desguassava al carrer Tallers.

Terrisseria Tarrés

L’any 1841 Antoni Tarrés va situar a l’espai on avui es troba el campus de la Facultat de Geografia i Història  el seu taller, duent a terme una sèrie de reformes relacionades amb la producció de ceràmica, amb forns, magatzems i espais per al vidriat i l'exposició de peces. Tarrés va ser un mestre del gremi que, a més de maons i atuells, va produir un gran nombre d'objectes ornamentals per a l'arquitectura de la ciutat. 

El camp de pràctiques ha permès fins ara la recuperació de dipòsits i basses de decantació de l'argila, un canal de desguàs, un col·lector revestit de ceràmica vidriada que desguassava al carrer Tallers, així com diverses canalitzacions que es relacionen amb una altra indústria del lloc : la tèxtil.   Destaca la troballa de un gran molí que formava part del procés de fabricació.

L’excavació  que es du a terme en el marc de les dues assignatures de Pràctiques del grau d’Arqueologia està dirigida pel Sr. Jacinto Sánchez i tutoritzada pel Dr. Josep M. Gurt.

Direcció: Sr. Jacinto Sánchez

Tutorització: Dr. Josep M. Gurt.

Calendari:  1er torn del dia 27 de juny al 10 de juliol / 2n torn d'11 de juliol al 24 de juliol

Nombre de places: 1er torn 13 / 2n torn 13 

Observacions: Es torna a casa cada dia. No s'excava els caps de setmana.

 

Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona (descarregar el pdf)