MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • Abric del Xicotó
    Abric del Xicotó

    El jaciment de l’Abric del Xicotó ha presentat per ara una seqüència cultural en la que ha estat possible documentar la presència de materials de l’Edat del bronze, així com de cronologia més antiga, del Neolític antic cardial, fet que ha quedat confirmat recentment pel C14

L’Abric del Xicotó

L’abric del Xicotó es troba en el terme municipal d’Alòs de Balaguer a la Noguera, Lleida, i forma part de les excavacions pràctiques del Grau d’Arqueologia de la UB des del primer any d’implantació d’aquestes assignatures.

La direcció dels treballs arqueològics està en mans dels Drs. Xavier Mangado Llach i Marta Sánchez de la Torre. L’equip d’excavació està integrat per un total de vuit estudiants, els quals durant les pràctiques combinen els treball d’excavació de camp pel matí, amb els de neteja de materials i inventari dels mateixos per la tarda.

La metodologia d’excavació es basa en el sistema Laplace-Méroc de registre mitjançant eixos de coordenades tridimensionals (X,Y,Z), aplicat en open area sobre una superfície d’uns 25 m2.

Juntament amb l’excavació i exhumació d’estructures i vestigis de la cultura material: restes ceràmiques, lítiques, òssies.... les tasques de camp contemplen també la recollida de mostres de les estructures, la realització de plantes i seccions, la documentació fotogràfica i la realització del diari d’excavació, entre d’altres.

El jaciment de l’Abric del Xicotó ha presentat per ara una seqüència cultural en la que ha estat possible documentar la presència de materials de l’Edat del bronze, així com de cronologia més antiga, del Neolític antic cardial, fet que ha quedat confirmat recentment pel C14.

L’objectiu de les pràctiques a l’Abric del Xicotó és situar als estudiant davant d’una tasca real de treball arqueològic en comú, en la qual mostrin les seves aptituds i capacitats sobre tot allò après a l’aula, durant diferents assignatures del Grau, així com la seva aptitud per a gestionar una excavació de cronologia prehistòrica. La avaluació és fa mitjançant una rúbrica del treball de camp i la posterior realització de l’informe de la campanya d’excavació

Direcció: Dr. Xavier Mangado, Dra. Marta Sánchez i Sra. Cynthia González Olivares

Tutorització: Sra. Cynthia González Olivares

Calendari: Del 9 al 17 d'abril

Nombre de places: 8

Observacions: S’excava tots els dies de la setmana. Estada a Alòs de Balaguer

Institució responsable: UB