MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • Cova de Can Sadurní (Begues)
    Cova de Can Sadurní (Begues)

    Es tracta d’un jaciment en cova amb una seqüència cronocultural de les més complertes de la prehistòria catalana 

La Cova de Can Sadurní

Es troba al terme municipal de Begues al Baix Llobregat, essent  des del primer any d’implantació de les assignatures de Pràctiques I i Pràctiques II del Grau d’Arqueologia de la UB  un dels jaciments  prehistòrics on aquestes es  realitzen.

Es tracta d’un jaciment en cova amb una seqüència cronocultural de les més complertes de la prehistòria catalana (entre l’Epipaleolític i el Bronze Final).

Actualment s’està excavant en extensió la fase del Neolític Postcardial extraordinàriament rica i molt complexa, ja que compte amb moments d’ús funerari i d’altres habitacionals. És en aquesta fase on s’han identificat evidències de fabricació de cerveza i on va aparèixer “l’Encantat” la figureta de ceràmica antropomorfa més antiga del Principat.

L’excavació posa a disposició dels nostres estudiants 5 places anuals; està dirigida pel Sr. Manel Edo i es tutoritzada des de l’UB pel Dr. Xavier Oms.

A l’excavació els estudiants es responsabilitzen en fases subsegüents de tot el procés que comporta l’excavació, així com de les tasques de laboratori que s’efectuen simultàniament a l’excavació.

S’avalua l’actitud i l’aptitud en el treball de camp i de laboratori mitjançant un sistema de rúbriques i  endemés els estudiants han d’efectuar una memòria individual documentada dels seus treballs.

Direcció: Sr. Manel Edo

Tutorització: Dr. Xavier Oms

Calendari: Del 18 al 31 de juliol

Nombre de places: 4

Observacions: S’excava tots els dies de la setmana, excepte diumenges. Estada a Begues.

Institució responsable: CIPAG i Ajuntament de Begues