MILLOR ENSENYAMENT D’ARQUEOLOGIA D’ESPANYA I EL NÚMERO 47 DEL MÓN SEGONS EL QS WORLD UNIVERSITY RANKING.
  • Camp de les Lloses (Tona)
    Camp de les Lloses (Tona)

    L’assentament correspondria a un vicus (o nucli de poblament) de caràcter militar, atesa la presència d’elements relacionats amb les activitats i les necessitats de l’exèrcit.

Camp de les Lloses (Tona)

El jaciment del Camp de les Lloses de Tona  va ser habitat per primera vegada entre el bronze final i el període preibèric (ss. VIII-V aC) encara que l’ocupació més notable correspon a la darrera època de la República romana (entre els segles II i I aC). L’assentament correspondria a un vicus (o nucli de poblament) de caràcter militar, atesa la presència d’elements relacionats amb les activitats i les necessitats de l’exèrcit, i l’urbanisme, que recorda el d’alguns estatges militars. Les restes mostren un període de vida intens i relativament curt (del 120 al 80 aC), amb un abandonament sobtat.

Els estudiants del Grau d’arqueologia de la UB poden realizar les assignatures obligatòries de Treball de Camp I i II  en aquest jaciment. 

Direcció: Sra. Montse Duran i Sra. Imma Mestres

Tutorització: Dra. Marisol Madrid

Calendari: Del 4 al 15 de juliol

Nombre de places: 8

Observacions: S’excava tots els dies de la setmana. Estada a Tona

Institució responsable: CI del Camp de les Lloses i Ajuntament de Tona