Banner_1 Banner_1 Noticias

Benvinguts

El Grau de Comunicació i Indústries Culturals de la Universitat de Barcelona (Grau CIC) neix de la voluntat d’oferir una formació rigorosa i transversal en el camp de la comunicació i de les indústries culturals. Amb aquest objectiu, planteja una formació inicial transversal en els àmbits de les ciències socials, les arts, les humanitats i les tecnologies de la comunicació.

L’especificitat de la proposta radica en el fet que es treballen matèries de comunicació audiovisual o de periodisme, i alhora s’incorporen elements de la comunicació i la gestió empresarial en l’àmbit de les indústries culturals i creatives. Es busca, en definitiva, que l’alumne disposi d’una formació adaptada a una realitat dinàmica.

L’ensenyament pretén fomentar la capacitat analítica i reflexiva amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de les formes, processos i tendències dels diferents tipus de comunicació (oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia). Es busca crear un perfil professional que s’adapti a la pluralitat de necessitats d’un sector en constant canvi.

En el marc de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, el Grau ofereix un ampli ventall de coneixements i recursos, de la mà d’experts acadèmics i professionals del sector, per tal que els alumnes adquireixin un esperit crític i un domini tècnic que els permeti adaptar-se a la naturalesa canviant de l’actual moment històric. I alhora aposta per emfatitzar la vessant pràctica a fi que l’alumne disposi d’una aproximació real al món de la comunicació i de les indústries culturals.