Research Group
in Analytic Philosophy

Francesc Pereña

U. de Barcelona

Facultat de Filosofia

departament d'Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura

Contact

Despatx 4067 Facultat de Filosofia UB

Tf: 934037920

Mail: fperenyab@gmail.com

Curriculum Vitae

Download file

Profesor titular de Universidad.

Especialización: filosofía clásica alemana: Idealismo alemán y Fenomenologia

Director del Grup d'Estudis Fenomenològics de la Societat Catalana de Filosofia.

El Grup és membre de la Organization of Phenomenlogical Organizations

Membre de la Internationale Schelling-Gesellschaft