09 Desembre, Dissabte, 2023

Language Switcher

Search

PsicoSAO

Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional (2014 SRG 992)
Universitat de Barcelona
Departament de Psicologia Social y Psicologia Quantitativa

El grup està integrat per investigadors i investigadores, a més col·laboradors externs. En el seu conjunt, el podem definir com un Fuzzy Set (conjunt borrós) tant en quant cadascun dels seus membres pot pertànyer alhora a diferents nuclis de treball amb diferents graus d’implicació.En aquest sentit, funcionalment, el grup presenta quatre eixos de màxima nuclearització entre els quals es generen àmbits difusos d’interrelació. Els quatre eixos esmentats constitueixen les següents línies de recerca:

 • Gènere, canvi i processos grupals

 • Intervenció i gestió ambiental: persona, societat i organitzacions

 • Organitzacions, recursos humans i Auditoria del Sistema Humà

 • Benestar social, felicitat i moviments socials

Els treballs que desenvolupem en aquestes línies de recerca permeten, des de una perspectiva psicosocial: 

 • Contribuir a sectors estratègics de la societat, com el benestar, la inclusió i la cohesió social, la gestió ambiental i el desenvolupament dels recursos humans a les organitzacions.

 • Generar sinèrgies amb l’empresa i l’administració pública, incidint en els coneixements i l’innovació d’interès comú, així com en el desenvolupament d’instruments d’aplicació en ells respectius àmbits de la gestió i els serveis.

 • Aprofundir científicament en l’anàlisi de temàtiques com:

  • Inclusió i exclusió social. Simbolisme de l’espai. Formació de la identitat personal i social. Processos de control, manipulació i violència psicològica. Apropiació de l’espai. El temps com a valor social. L’ús de l’espai públic.

  • Promoció del benestar i la qualitat de vida. Risc i gestió del risc. Anàlisi de benestar subjectiu i la felicitat. Oci, temps lliure, i consum. Diagnosi i intervenció en la violència de gènere. Risc ambiental, risc organitzacional i risc en la conducció.

  • Gestió ambiental, organitzacional i dels recursos humans. Auditoria del sistema humà. Anàlisi, avaluació i intervenció dels processos psicològics i psicosocials en l’entorn organitzacional i ambiental (lideratge, motivació, formació, comunicació, prospectives, gestió de conflictes, work life balance, efecte NIMBY ...).

  • Anàlisi, intervenció i avaluació psicosocial en contextos micro i macrosocials. Representació social de la globalització. Promoció del comportament ambiental responsable i del compromís de l’individu en el desenvolupament sostenible. Consum i consum responsable

Consola de Depuració per Joomla!

Sessió

Informació de perfils

Ús de la memòria

Peticions a la base de dades