activitats

Seminari Espai i...

Espai i Oci

Dijous 7 de maig, 18h

Seminari Espai i...

Espai i Biopolítica

Dijous 9 d'abril, 18:30h

Seminari OACU-GRECS ANTIARQ

Espai i Imatge

Dijous 5 de març, 18:30h

Silvia Grünig

, 2010

Conferencia en el marco del encuentro Ivan Illich en el IUP-Institut d’Urbanisme de Paris/Université de Paris-Est