Comunicat

17 de maig 2013

Alguns professors i professores d’Antropologia de la Universitat de Barcelona havíem organitzat per al principi d’aquest semestre una classe pràctica sobre els moviments socials de Ciutat Vella. Es tractava d’una ruta per conèixer les activitats portades a terme durant aquests darrers anys en el marc d’aquests moviments populars i veïnals en defensa del dret a la ciutat. Es va proposar una activitat que consistia a fer un tomb per diversos escenaris conflictius al districte, arrencant a la Barceloneta, passant pel Forat de la Vergonya i acabant a la Plaça de Salvador Seguí –també coneguda com a “Plaça Robadors” o “de la Filmo”–, epicentre de les últimes reformes urbanístiques al Raval. La idea era finalitzar la jornada amb la projecció d’una pel·lícula sobre els moviments de defensa de les dones. Bé, doncs aquesta darrera activitat ha estat prohibida pel Districte, argüint-hi que el consistori efectua activitats de “caire lúdic i familiar” en aquella plaça, cosa que segons la interlocutora Esperança Busquets –tècnica de barri del distric de Ciutat Vella–, resulta incompatible amb la nostra proposta.

Les coses van anar de la manera següent. En un moment donat, decidim fer la ruta com una activitat docent més; convoquem les entitats pertinents per organitzar-la; demanem l’autorització municipal corresponent amb els tres mesos d’antel·lació de rigor. Gairebé dos mesos després d’aquesta sol·licitud, la persona responsable de l’activitat rep una trucada des del Districte responent que no es pot dur a terme aquesta activitat i que s’hauria de fer en un altre lloc. En demanar-li arguments per la prohibició, ens respon que “allà es treballa en una altra direcció”, i afegeix que una responsable aclarirà la qüestió. Aquesta responsable és la senyora Esperança Busquets. Sense plantejar arguments nous proposa fer-ho en un espai buit urbà, on abans hi havia la decimonònica casa-fàbrica Capdevila, a la cantonada dels carrers Riereta i Aurora. Es consulta la proposta amb l’estudiantat, professorat i les entitats organitzadores, i es decideix que no s’accepta. La mateixa responsable ens convoca a una trobada per al dimecres 8 de maig al matí a fi d’insistir en la mateixa cosa: allà –suposadament– hi tenen lloc activitats ludicofamiliars, i els sembla que passar una pel·lícula amb alumnes d’antropologia va en contra d’aquesta línia que afirmen seguir. Li vam suggerir a la responsable que prohibir un acte com aquest en aquest lloc podia comportar més desordre i malestar que permetre’l. Tot i això, aquesta senyora i el Districte que representa no han volgut modificar ni un mil·límetre el seu posicionament.

Per totes aquestes raons, denunciem formalment la censura de dur a terme una activitat docent a la Plaça Salvador Seguí. L’acte del dijous 17 de maig esdevindrà no sols una classe universitària al cor del barri que acull dues facultats de la Universitat de Barcelona, sinó també un acte de denúncia contra l’apropiació que vol imposar el Districte de Ciutat Vella sobre els carrers, seguint els paràmetres de tota concepció totalitarista de l’exercici de la política, ja que, pel que sembla, només accepta que es facin esdeveniments laudatoris a les autoritats o que produeixin plusvàlues per a tercers. Denunciem públicament que el Districte impedeixi fer una activitat docent al carrer que pretenia afavorir una simple trobada entre l’alumnat del Campus Raval de la UB i el veïnat i passejants del barri. Més que una presa de pèl, això s’aproparia a la confirmació que al Districte hi mana gent amb un tarannà i unes pràctiques que s’antullen profundament antidemocràtiques.

Barcelona, 16 de maig del 2013
GRUP DE RECERCA SOBRE EXCLUSIÓ I CONTROL SOCIALS