Cicle de Seminaris OACU

Gener/Febrer 2014

Laboratori d'Antropologia - UB Raval, 1r pis

programa complet

Quin és el paper que juga l’arquitectura moderna en l’apogeu de l’urbanisme neoliberal a la ciutats contemporànies? Aquest cicle de seminaris pretén reivindicar la primacia d’un punt de vista urbà en la consideració més general de l’arquitectura i la seva pertinença als sistemes ideològics dominants que conceben i dissenyen la ciutat mitjançant estratègiques transformacions urbanístiques que es pretenen urbanes, avaluant els seus impactes, efectes i conseqüències sobre les relacions socials que conformen l’espai urbà.

(per a més informació aquí)