Luis Sanmartín és actualment doctorand i membre del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona (UB) amb una Beca FI de formació investigadora. Abans de la seva adscripció al departament de la UB, va treballar a l’Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals (ODESC) realitzant tasques de comunicació a la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca de Barcelona. Va cursar un Màster Europeu d’Antropologia Social i Cultural a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a la National University of Ireland, Maynooth (NUIM). Així mateix, es va llicenciar en Filosofia a la Universitat de València (UV) amb estada a la University of Sheffield al Regne Unit.
La seva investigació tant en el màster com en el doctorat s’ha centrat en etnografiar les campanyes de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca a Catalunya des de l’àmbit de l’antropologia dels moviments socials i la comunicació. El centre d’interès ha estat l’ordre interaccional en les assemblees, les estratègies de resistència discursiva dels moviments socials, l’ús tecnopolític de les formes digitals de comunicació, la construcció d’identitats col·lectives, la teoria de marcs goffmaniana i la perspectiva de l’acció col·lectiva.
És també co-fundador i membre del consell editorial de la revista Vertiente Crítica.

Contacte: luis.sanmartin@ub.edu