El Màster en Estudis Avançats sobre Exclusió Social respon a l’interès de promoure investigadors i practiques socials especialitzades capaces de donar resposta a les situació d’exclusió social pròpies del nostre temps. Aquest Màster té el propòsit de formar, d’una banda, investigadors capaços d’identificar, analitzar i proposar accions que impulsin els drets propis a un estat de dret i a una societat del benestar des d’una visió globalitzadora; de l’altre, capacitar professionals en el disseny, avaluació i gestió de programes institucionals i equips professionals que treballen en situacions d’exclusió social dins del marc de les actuals polítiques públiques. El Màster té un total de 60 crèdits teòrics i pràctics. Els crèdits inclouen matèries relacionades amb les bases conceptuals de l’exclusió social, una línia d’especialització professionalitzadora, i una línia d’especialització en la recerca.

Inici de la pre-matricula: març 2015

Inici de la docència: setembre 2015