Seminari permanent GRECS-GRACU

Dilluns 24 d'octubre, 19h.

Laboratotri d'Antropologia (1er pis)

diana-mata