Dolores García-Torrà

(pàgines 189-204)

, 2016 , 189-204 , 2014-5667

El canvi de situació –d’estar viu a estar mort- s’assegura mitjançant la cerimònia funerària. La presència del cos sense vida en la instancia ritual de la vetlla, en el tanatori d’Igualada, possibilita una posada en escena en la qual uns actors li donen sentit, mitjançant actes dramàtics que marquen la sociabilitat del trànsit, convertint el cadàver en difunt. Un procés interactiu pautat pels assistents al funeral i organitzat culturalment seguint unes regles fixades per la tradició, en un espai i temps limitat, amb la peculiaritat que s’analitzarà no des de la part del davant, cara a cara amb el públic, sinó per la part del darrere, lloc on s’endreça el cadàver