V Simposi sobre Mística i Heterodòxies Contemporànies

Divendres 3 de novembre

Sala Gran UB-Raval

V Jornades GEMHER 2017