activitats

Seminari OACU-GRECS ANTIARQ

Espai i Imatge

Dijous 5 de març, 18:30h

Seminari permanent GREMHER-GRECS

La parada de los monstruos, aproximación etnográfica a Torre Salvana

Dimarts 18 de febrer, 18:30h

Seminari OACU-ANTIARQ-GRECS

Espai i Gènere

Dijous 6 de febrer, 19h

Jornadas Internacionals GRAPA-UB-LA VIRREINA

Dilluns 9 de setembre, 9-14h

Seminari de Filosofia (4t pis) UB-Raval

unnamed