activitats

Seminari Espai i...

Espai i Oci

Dijous 7 de maig, 18h

Seminari Espai i...

Espai i Biopolítica

Dijous 9 d'abril, 18:30h

Seminari OACU-GRECS ANTIARQ

Espai i Imatge

Dijous 5 de març, 18:30h

José Mansilla; Claudio Milano

Publicat a:International Journal of Scientific Management and Tourism (pàgines 485-494)

, 2018 , 485-494 , 2444-0299