activitats

Seminari permanent GRECS-GREMHER

Encantant la realitat. Rituals, fantasmes, dimonis i altres energies a un restaurant de Girona

Dimecres 18 de desembre, 18:30

Presentació del llibre i debat amb Jean-Pierre Gariner

La ciudad mercancía. Turistificación, renovación urbana y políticas de control del espacio público

Dimecres 18 de desembre, 18:30h

Seminari permanents OACU-ANTIARQ-GRECS

Espai i Frontera+Tiempos de Revuelta

Dijous 5 de desembre, 18:30h

Taula rodona en el marc de la Smart City Week

Divendres, 15 de novembre, 11h

Sala Gran UB-Raval

És important que al resultat de les intervencions regeneradores del teixit urbà càpiga assignar l’atribut de creatives i sostenibles; és a
dir: de smart cities. Per això cal convertir-les també en nuclis hiperactius de producció d’imatges i significats. No obstant, la capacitat per créixer de forma equilibrada i les noves formes intangibles de comunicació no han acabat amb la tendència de la vida urbana a acollir convulsions que alteren el que sembla ja una impossible pau social en el seu si. I així, cada dia, en un punt o un altre del món urbanitzat, sorgeixen expressions de descontentament que no poques vegades desemboquen en esclats de violència, que, també amb freqüència, resulten dels intents governamentals per sufocar-los.

Participants:
Sheila Martin, OSPDH
Manuel Delgado, GRECS-UB
Gabriela Navas; GRACU-UB
Félix Pérez-Hita, de Soy Cámara, CCCB.