activitats

Seminari Espai i...

Espai i Oci

Dijous 7 de maig, 18h

Seminari Espai i...

Espai i Biopolítica

Dijous 9 d'abril, 18:30h

Seminari OACU-GRECS ANTIARQ

Espai i Imatge

Dijous 5 de març, 18:30h

Manuel Delgado; Romina Martínez; Sarai Martín

Publicat a:Revista d'Etnologia de Catalunya (pàgines 200-214)

, 2019 , 200-214 , 1132-6581