Seminari Incivismes. Diàlegs sobre la destrucció i l’entristiment de les ciutats

Dilluns 26 de juny
16:30h
Aula 206 UB-Raval

https://ub-edu.zoom.us/j/99581024585

Organitzen: OACU-GRECS-ICA

Juan Antonio Jimeěnez