7-10 NOVEMBRE 2012

Facultat de Geografia i Història - Universitat de Barcelona

inscripcions:

 • Call for Papers (tancat)
 • Ponents
 • Assistents
 • Dimecres 7/11/2012

  Dijous 8/11/2012

  Divendres 9/11/2012

  Dissabte 10/11/2012

  Aquestes Jornades estan dedicades a la memòria de

  Neil R. Smith (1954 – 2012)

   

  En l’ambient urbà, les vagues i els petits moviments revolucionaris són endèmics.La ciutat, i especialment la metròpoli, es troba en un equilibri inestable.
  (Robert Ezra Park, 1925)

  La conflictivitat social és inherent a la societat urbana en general, una constant històrica que converteix a les ciutats en epicentres de la revolta i de les seves modalitats. Si bé per mitjà dels vells marcs teòrics tractàvem de sistematitzar les lògiques diferenciades dels grans moviments de masses, dels petits grups centrats en l’execució d’una acció programàtica o dels individus que se sublevaven en un silenciós i diari desacatament, no era possible emmarcar-los tots en un mateix desafiament sistèmic. Moviments polítics vs. moviments socials; pacífics vs. violents; organització vs. espontaneïtat. Antigues dicotomies superades per la força del present.

  Així doncs, ¿Quines formes pren el “conflicte” a les ciutats contemporànies?. Les agitacions característiques de l’actual període de crisi són una bona mostra de les distintes modalitats que prenen les actuals impugnacions a l’ordre públic, a les normatives que el sustenten i a les autoritats que l’executen. Des d’una manifestació contra les retallades a la pintada d’un grafit apolític a la perifèria urbana; de les insubordinacions davant les execucions hipotecàries a la negativa de pagar per viatjar en metro; de les simbòliques accions performatives que tenen lloc a l’espai públic, a la defensa a ultrança dels habitatges okupats o a la resistència veïnal davant els desnonaments o enfront de les batudes d’identificació d’immigrants.

  Llegir text sencer