Diplomada en Infermeria (1983), Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (1997). Doctorada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2005). Ensenya i investiga a la Universitat de Barcelona, des de l’any 1990 com a Professora titular de l’Escola d’Infermeria de Sant Joan de Deu, adscrita a la Universitat de Barcelona.  Coordina el Grup Febe, grup de recerca i estudi de la Historia d’Infermeria. Coordina la línea  de recerca sobre valors professionals i de les organitzacions. Ha publicat sobre Historia de la professió, professions sanitàries; valors i actituds professionals; i necessitats espirituals de les persones al final de la vida. Ha presentat resultats de recerca en diferents espais professionals i de recerca. Les línies de  recerca prioritàries s’orienten en els temes de professionalització i historia  infermera, valors professionals i espiritualitat.  S’interessa també en aprofundir sobre metodologies qualitatives, i bases teòriques i filosòfiques de la Infermeria.

Publicacions